ضیاءالصالحین شباهت های کریمه اهل بیت و عقیله بنی هاشم علیهماالسلام | ضیاءالصالحین

شباهت های کریمه اهل بیت و عقیله بنی هاشم علیهماالسلام

آیت الله کریمی جهرمی
حضرت فاطمه معصومه علیها السلام

در میان خواتین باجلالت و بانوان بیت رسالت و امامت، دو بانوی آسمانی  اند که از جهات گوناگون شبیه به یکدیگرند و وجه شباهت و قدر مشترک بین آن دو فراوان است. آن دو بزرگوار، یکی حضرت زینب کبری، عقیله بنی  هاشم علیهاالسّلام است و دیگری حضرت فاطمه  معصومه سلام اللَّه  علیها.
و اما وجه تشابه و جهت مشابهت و مشارکت آن دو بانوی گرانقدر الهی و آسمانی:
1-هردو سرافرازند که دختر امام معصوم و آسمانی  اند. زینب کبری دخت بلند اختر حضرت امیرالمؤمنین، علی علیه السّلام و حضرت معصومه دخت والاگهر حضرت موسی  بن  جعفر صلوات  اللَّه  علیها و علیهم  اجمعین.
2-هردو بزرگوار مفتخرند که خواهر امام معصوم  اند. یکی خواهر دو حجّت خدا، حسن و حسین صلوات  اللَّه  علیهما و دیگری خواهر حضرت علی  بن  موسی  الرضا علیه  الصّلاة و السّلام است.
3-هر دو بانوی خاندان وحی، افتخار دارند که عمه امام معصوم می باشند؛ یکی عمه امام زین  العابدین علیه  السّلام و دیگری عمه حضرت جوادالائمه علیه  السّلام.
4-هر دو مورد تقدیس و تکریم امام معصوم قرار گرفته و حجّت بالغه الهی زبان به مدح و ثناو ستایش آن دو گوهر گرانبها گشوده است.
5-هر یک از این دو بانوی بزرگ اسلام، مورد تعظیم و احترام سه امام مفترض  الطاعة قرار گرفته  اند؛ حضرت زینب علیهاالسّلام از ناحیه پدر بزرگوارشان امیرمؤمنان حضرت علی علیه  السّلام و از سوی برادرشان حضرت سیدالشّهدا، امام حسین علیه  السّلام و از ناحیه  برادرزاده  شان حضرت امام زین  العابدین علیه  السّلام مورد ستایش قرار گرفتند. حضرت معصومه سلام  اللَّه  علیها نیز از ناحیه جدّ بزرگوارشان حضرت امام صادق علیه  السّلام و از جانب برادر گرانقدرشان حضرت رضا علیه  السّلام، و از سوی فرزند برادرشان حضرت جوادالائمه علیه  السّلام مورد مدح و ثنا واقع شده  اند.
6-هرکدام از این دو بانوی باجلالت، شدّت علاقه نسبت به برادر عزیز و والامقام خود داشتند؛ حضرت زینب علیهاالسّلام نسبت به امام حسین علیه السّلام و حضرت معصومه علیهاالسّلام نسبت به امام علی  بن  موسی  الرضا علیهما  السّلام.
7-هر دو معظّمه به خاطر علاقه به برادرشان، خانه و زندگی خویشتن را رهاکرده، وطن را ترک گفتند و رنج سفر را بر خود هموار نمودند؛ حضرت زینب سلام  اللَّه  علیها از مدینه به عراق و بالاخره به شام رفتند و حضرت معصومه سلام  اللَّه  علیها از مدینه به ایران و بالاخره در سرزمین  قم رحل اقامت افکندند.
8-هردو بانوی بزرگوار، زادگاهشان مدینه، ولی مدفنشان نقطه  ای دور از زادگاهشان است؛ حضرت زینب سلام  اللَّه  علیها در شام یا مصر، علی المشهور، و حضرت معصومه سلام  اللَّه  علیها در ایران و شهر مقدّس قم.
9-مدفن و مضجع هر یک از این دو بانوی بهشتی، زیارتگاه عاشقان و علاقمندان خاندان پیغمبر است و مرقد مطهّر و منوّر هر یک از آنان، دلدادگان بی  شمار دارد و مردم مسلمان حتّی از شهرهای دور برای زیارت آنها با تمام اشتیاق سفر نموده، به تشرّف به اعتاب مقدّسه آنان فخر و مباهات می  کنند.
10-هر کدام از این دو مکرّمه، دو محلّ زیارت دارند. حضرت زینب سلام  اللَّه  علیها در مصر و در شام و حضرت معصومه سلام  اللَّه  علیها در بیت النّور، محلّ اقامت و عبادتشان - مدرسه ستّیه - و دیگر مدفن مقدّس و حرم مطهّر آن بانوی با جلالت.

Share