واکسیناسیون آبله

واکسیناسیون آبله (گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

گرچه امروزه به ویژه در كشورهای پیشرفته كمتر اثری از "آبله" به چشم می خورد اما تا قرن هجدهم این بیماری شیوع فراوانی داشت و تلفات گسترده ای بر جای می گذاشت.

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.