پاسخ

ماه محرم

ویژه نامه پرسمان حسینی علیه السلام/ پاسخ به شبهات محرم

دعا و ذکر

پرسش: فضیلت خوندن آیه الکرسی بعد از هر نماز واجب را لطفا توضیح دهید؟
پاسخ:

حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون

قول دادن کودک و عمل نکردن