ضیاءالصالحین فضیلت خوندن آیه الکرسی بعد از هر نماز واجب | ضیاءالصالحین

فضیلت خوندن آیه الکرسی بعد از هر نماز واجب

دعا و ذکر

پرسش: فضیلت خوندن آیه الکرسی بعد از هر نماز واجب را لطفا توضیح دهید؟
پاسخ:
از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) روایت شده است که فرمودند: هر کس آیة الکرسى را بعد از هر نماز واجب بخواند، چیزى مانع از ورودش به بهشت نخواهد شد، مگر مرگ. (کنایه از این که وقتی مرگش برسد به بهشت می رود. البته باید به این نکته توجه کرد که صرف تلاوت این آیه ملاک نیست بلکه در مورد کسی است که مراقب اعمالش است.) و کسی بر قرائت آن، مواظبت نمى کند، مگر آن کس که صدیق و راستگو باشد. (1)
از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله) روایت شده است که فرمودند: هر کس آیة الکرسى را بعد از هر نماز بخواند، هفت آسمان شکافته گردد و به هم نیاید تا خدا به سوى خواننده اش نظر رحمت افکند و پس از آن فرشته اى را برانگیزد که از آن هنگام تا فرداى آن روز، کارهاى خوبش را بنویسد و کارهاى بدش را محو نماید.(2)
به روایت دیگر، هر کس آیة الکرسى را بعد از هر نماز واجب بخواند، نمازش قبول گردد و در امان خدا باشد و خدا او را از بلاها و گناهان نگاه دارد.(3)
امام کاظم(علیه السلام) فرمود: هر کس آیة الکرسى را بعد از هر نماز واجب بخواند، به او هیچ گزند و ضرری نرسد.(4)

پی نوشت ها:
1- مستدرک الوسائل، ج 1، ص 343.
2-  لئالى الاخبار، ج 3، ص 357.
3-  مصابیح الدّجى، ص 1012.
4-  مصابیح الدجى، ص 1011.
5- لئالى الاخبار، ج 1، ص 208.
6- قول ثابت، ص 41.
 

Share