پاسخگویی

ماه محرم

ویژه نامه پرسمان حسینی علیه السلام/ پاسخ به شبهات محرم

دعا و ذکر

پرسش: فضیلت خوندن آیه الکرسی بعد از هر نماز واجب را لطفا توضیح دهید؟
پاسخ:

اولاً، خود حالت تباکى و حزن و اندوه داشتن در هنگام ذکر مصیبت، امرى ارزشمند است؛ چنان که در روایات بدان تصریح شده است.

حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون

قول دادن کودک و عمل نکردن