پاورپوینت قرآنی

پاورپوینت تفسیر سوره لقمان

پاورپوینت تفسیر سوره لقمان (کامل)

 پاورپوینت های ویژه شب های قدر

مجموعه پاورپوینت مخصوص اعمال شبهای قدر

 قرآن

دانلود پاورپوینت کل سوره های قرآن  کریم

پاورپوینت کل قرآن

دانلود پاورپوینت کل قرآن (به تفکیک جزء)

روش حفظ قرآن

پاورپوینت روش حفظ قرآن
برگرفته از کتاب استاد  شهریار پرهیزکار

 

سوره عنکبوت

پاورپوینت سوره عنکبوت
--------------------------------

سوره دخان

پاورپوینت سوره دخان