پرسمان تاریخ

ماه محرم

ویژه نامه پرسمان حسینی علیه السلام/ پاسخ به شبهات محرم

تاریخ نگاری

اختراع خط مهم ترین عامل وقایع نگاری و تاریخ نویسی در جوامع مختلف بوده است.

پرسمان

در واقع اسلام به جامعه بشری آن روز چنین اعلام کرد که به صرف این که زنی اسیر شد نباید از جمیع حقوق انسانی و بشری خود محروم بماند، انسان ها چنانکه می توانند با همسایه و یا فامیل خود ازدواج کنند می توانند با شرایطی با...

خیمه گاه عاشورا

قیام مقدس امام حسین(علیه السلام) دو چهره دارد که بر اساس آن، کارها تقسیم شد: یکى جانبازى، فداکارى و «شهادت»، دیگرى « پیام رسانی». نقش اساسى زنان در وظیفه دوم، تبلور یافت. البته زنان در تربیت رزمندگان و تشویق آنان نیز نقش ایفا کردند؛ اما وظیفه...