علت قبولی خلافت معاويه از طرف امام حسن(علیه السلام)(؟!)

پرسش و پاسخ؛
صلح امام حسن(علیه السلام)

پرسش: چرا امام حسن(علیه السلام) خلافت معاويه را قبول كردند؟

پاسخ : 
امام حسن عليه السلام ابتداً خود را براي جنگ با معاويه آماده نمود، چنانكه از نظر تاريخ اين مطلب روشن است، ولي در اثر عدم پايداري ياران آن حضرت و بجهت خطراتي كه متوجه اصل دين اسلام بود كه بيم آن مي رفت اصل دين را به نابودي بكشاند، امام حسن عليه السلام مجبور گرديد با معاويه صلح كند.
البته دقت كنيد ما نمي گوئيم كه امام حسن عليه السلام با معاويه بيعت كرد و خلافت او را پذيرفته است بلكه مي گوئيم امام حسن عليه السلام براي حفظ اسلام مجبور شد با معاويه صلح كند.

 

منبع: پايگاه حوزه.

Share