پنجم جمادی الاول

ماه جمادی الاول

تقویم و مناسبتهای ماه جمادی الاول

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

حضرت زینب بنت علی بن ابیطالب (سَلامُ اللهِ عَلَيهِم) دختر ارشد امیرالمومنین امام علی (عليه الافُ التَّحيةِ والثَّناء) و حضرت زهرا (صلواتُ

http://www.ziaossalehin.ir/fa/content/4240

میلاد حضرت زینب کبری (علیها السلام) تبریک و تهنیت باد.