تقویم و مناسبتهای ماه جمادی الاول

وقایع الایام؛
ماه جمادی الاول
از سری وقایع الایام و اعمال آن ها، در این بخش تقویم و مناسبتهای ماه جمادی الاول جهت استفاده مبلغان و مروجان شعائر اسلامی درج می گردد...

تقویم و مناسبتهای ماه جمادی الاول

از سری وقایع الایام و اعمال آن ها، در این بخش تقویم و مناسبتهای ماه جمادی الاول جهت استفاده مبلغان و مروجان شعائر اسلامی درج می گردد...

تقویم و مناسبتهای ماه جمادی الاول

تقویم و مناسبتهای ماه جمادی الاول

جُمادی‌الاَوَّل یا جَمادی‌الاولی، پنجمین ماه سال ه.ق است.

جمادی‌ از ریشه ‌جمادا (جَمُدَ) به ‌معنای ‌انجماد، سرمای ‌سخت ‌و یخ‌ زدن‌ است. این ‌ماه‌ را از آن ‌رو جمادی ‌نامیده‌اند که در زمان نامگذاری، ‌آب ‌در این‌ ماه‌ منجمد می‌شده است.

روز

وقایع

۱ جمادی الاول

 

صدور حکم تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی (۱۲ آذر ۱۲۷۰ش)( سال ۱۳۰۹ ه.ق)

درگذشت محمد ابراهیم آیتی محقق و مترجم (۱۷ شهریور ۱۳۴۳ش)( سال ١٣٨٤ ه.ق)

۲ جمادی الاول

 

درگذشت مجدالدین کسایی مروزی از شعرای شیعی ایرانی(سال ۳۹۱ ه.ق)

درگذشت علی اکبر نهاوندی (۱ اسفند ۱۳۲۸ش)(سال ۱۳۶۹ ه.ق)

درگذشت سید جعفر شاهرودی (۱۴ خرداد ۱۳۵۲ش)(سال ۱۳۹۳ه.ق)

درگذشت میر محمد مومن استرآبادی از مروجان تشیع در جنوب هند. (سال ۱۰۳۴ ه.ق)

۳ جمادی الاول

 

خلع قاهر عباسی از خلافت (سال ۳۲۲ ه.ق)

درگذشت میرزا ابوالقاسم موسوی زنجانی( سال ۱۲۹۳ ه.ق)

درگذشت سید محسن عراقی (۲۲ خرداد ۱۲۸۶ش)( سال ۱۳۲۵ ه.ق)

درگذشت سید اسماعیل صدر(۱۴ بهمن ۱۲۹۷ش)( سال ۱۳۳۷ ه.ق)

درگذشت سید محمد حجت کوه کمره ای (۲۹ دی ۱۳۳۱ش)( سال ۱۳۷۲ ه.ق)

درگذشت ملاعبدالله مدرس گرجی(۵ بهمن ۱۳۶۳ش)( سال ۱۴۰۵ ه.ق)

درگذشت حسن صافی اصفهانی (۶ مهر ۱۳۷۴ش)( سال ۱۴۱۶ ه.ق)

۴ جمادی الاول

 

درگذشت حیدرقلی سردار کابلی (۳۰ دی ۱۳۳۱ش) (سال ۱۳۷۲ ه.ق)

۵ جمادی الاول

 

میلاد حضرت زینب سلام الله علیها (سال ۵ ه.ق)

وقوع جنگ موته (سال ۸ ه.ق)

درگذشت ابوعلی صیرفی کوفی (سال ۲۶۳ ه.ق)

ولادت سید محمد تقی موسوی اصفهانی (۱۳ اسفند ۱۲۶۲ش) (سال ۱۳۰۱ ه.ق)

درگذشت ابوالحسن شیرازی (۱۶ مرداد ۱۳۷۹ش) (سال ۱۴۲۱ ه.ق)

۶ جمادی الاول

آغاز خلافت راضی بالله عباسی (سال ۳۲۲ ه.ق)

۷ جمادی الاول

درگذشت سید محمدباقر بن محمد تقی خوانساری(۲۷ بهمن۱۳۹۴ش) (سال ۱۴۳۷ ه.ق)

۸ جمادی الاول

درگذشت حاجی کرباسی (سال ۱۲۶۲ ه.ق)

درگذشت سید محمد باقر خوانساری (۵ آبان ۱۲۷۴ش) (سال ۱۳۱۳ ه.ق)

۹جمادی الاول

شهادت شمس الدین محمد بن حامد مکی عاملی (شهید اول)(سال ۷۸۶ ه.ق)

ولادت ملاصدرا(سال ۹۸۰ ه.ق)

درگذشت سید ابوتراب خوانساری (۱۲ آبان ۱۳۰۶ش)(سال ۱۳۴۶ ه.ق)

درگذشت حیدرعلی محقق (۲۰ مرداد ۱۳۷۹ش)(سال ۱۴۲۱ ه.ق)

ولادت میرزا حبیب الله مجتهد خراسانی(سال ۱۲۶۶ ه.ق)

۱۰ جمادی الاول

کشته شدن خسرو پرویز به دست پسرش شیرویه (سال ۹ ه.ق)

تحویل پیراهن امام حسین به حضرت زینب علیهما السلام (سال ۱۱ ه.ق)

آغاز جنگ جمل در حوالی بصره (سال ۳۶ ه.ق)

درگذشت میرزا علی اکبر نوقانی (۲۸ بهمن ۱۳۲۹ش) (سال ۱۳۷۰ ه.ق)

درگذشت شیخ مهدی نوغانی (۱۵ آبان ۱۳۷۰ش) (سال ۱۴۱۳ ه.ق)

۱۱ جمادی الاول

ولادت خواجه نصیرالدین طوسی (سال ۵۹۷ ه.ق)

شهادت حسن بن محمد سکاکینی (سال ۷۴۴ ه.ق)

۱۲ جمادی الاول

نامه های امام علی پس از پیروزی بر اصحاب جمل (سال ۳۶ ه.ق)

ولادت میرزا محمد تقی مامقانی تبریزی (سال ۱۲۴۷ ه.ق)

درگذشت یا شهادت عبدالرحیم ربانی شیرازی (۱۷ اسفند ۱۳۶۰ش) (سال ۱۴۰۲ ه.ق)

۱۳ جمادی الاول

شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها (بنا به روایت ۷۵روز) (سال ۱۱ ه.ق) 

قتل ابراهیم بن مالک اشتر (سال ۷۱ ه.ق) 

درگذشت میرزا مسیح خوانساری (۱۵ آذر ۱۳۳۶ش) (سال ۱۳۷۷ ه.ق) 

۱۴ جمادی الاول

-----

۱۵ جمادی الاول

میلاد مسعود امام زین العابدین بنا به روایتی (سال ۳۸ ه.ق)

کشته شدن ابراهیم بن مالک اشتر و مصعب بن زبیر (سال ۷۲ ه.ق)

کشته شدن مفلح در نبرد با زنگیان (سال ۲۵۸ ه.ق)

ولادت سید علی خان کبیر(سال ۱۰۵۲ ه.ق)

ولادت میرزای شیرازی (میرزای مجدد)(سال ۱۲۳۰ ه.ق)

درگذشت سید محمد حسینی همدانی (۷ مهر ۱۳۷۵ش)(سال ۱۴۱۷ ه.ق)

۱۶ جمادی الاول

-----

۱۷ جمادی الاول

قتل عبدالله بن زبیر در مکه (سال ۷۳ ه.ق)

ولادت سید محمد علی شاه عبدالعظیمی (سال ۱۲۸۵ ه.ق)

درگذشت میرزا محمد اطهر معروف به خطیب اکبر هندوستان (۷ اسفند ۱۳۹۴ش ) (سال ۱۴۳۷ ه.ق)

۱۸ جمادی الاول

ولادت ذوالقرنین

درگذشت احمد بن علی نجاشی (سال ۴۵۰ ه.ق)

درگذشت سید محمد مولانا (۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۳ش) (سال ۱۳۶۳ ه.ق)

درگذشت سید اسماعیل اصفیائی (۲۶ آذر ۱۳۶۸ش) (سال ۱۴۱۰ ه.ق)

۱۹ جمادی الاول

ولادت محمد قاسم اردوبادی (۱۵ دی ۱۲۳۶ش) (سال ۱۲۷۴ ه.ق)

درگذشت محمد باقر محسنی ملایری (۲۲ مهر ۱۳۷۴ش) (سال ۱۴۱۶ ه.ق)

۲۰ جمادی الاول

ق. ولادت فخر المحققین حلی(سال ۶۸۲ ه.ق)

۱۳۴۳ق. درگذشت میرزا بهاء الدین فاضل نوری (۲۶ آذر ۱۳۰۳ش)(سال ۶۸۲ ه.ق)

۲۱ جمادی الاول

-----

۲۲ جمادی الاول

نبرد توابین در عین الورده با سپاهیان عبیدالله بن زیاد (سال ۶۵ ه.ق)

درگذشت سید مجدالدین قاضی (۱۳ بهمن ۱۳۶۴ش) (سال ۱۴۰۶ ه.ق)

درگذشت محمد تقی بهجت (۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ش) (سال ۱۴۳۰ ه.ق)

۲۳ جمادی الاول

فتح کرمان در زمان خلافت عمر بن خطاب (سال ۲۴ ه.ق)

درگذشت ابن شاذان نیشابوری (سال ۳۷۶ ه.ق)

درگذشت شاه عباس صفوی (سال ۱۰۳۸ ه.ق)

قتل میرزا نصر الله ملک المتکلمین به دستور محمدعلی شاه قاجار (۲ تیر ۱۲۸۷ش) (سال ۱۳۲۶ ه.ق)

درگذشت میرزا علی آقا شیرازی (۱۶ دی ۱۳۳۴ش) (سال ۱۳۷۵ ه.ق)

شهادت سید محمد باقر صدر و سیده بنت الهدی صدر (۱۹ فروردین ۱۳۵۹ش) (سال ۱۴۰۰ه.ق)

۲۴ جمادی الاول

درگذشت محقق زاهد (۱۷ دی ۱۳۳۴ش) (سال ۱۳۷۵ ه.ق)

درگذشت میرزا علی آقا شیرازی (۱۷ دی ۱۳۳۴ش) (سال ۱۳۷۵ ه.ق)

درگذشت حاج آقا حسن قمی (۲۰ خرداد ۱۳۸۶ش) (سال ۱۴۲۸ ه.ق)

درگذشت عباس واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی (۱۴ اسفند ۱۳۹۴ شمسی). (سال ۱۴۳۷ ه.ق)

۲۵ جمادی الاول

درگذشت معاویه بن یزید (سال ۶۴ ه.ق)

شروع جنگ در قیام توابین (سال ۶۵ ه.ق)

درگذشت علی بن عبدالعالی عاملی (سال ۹۳۸ ه.ق)

درگذشت میرزا محمد فیض قمی (۱۳ اسفند ۱۳۲۹ش) (سال ۱۳۷۰ ه.ق)

درگذشت سید محمد باقر امامی (۲۱ خرداد ۱۳۸۶ش) (سال ۱۴۲۸ ه.ق)

۲۶ جمادی الاول

درگذشت میرزا محمد حسین نائینی (۲۳ مرداد ۱۳۱۵ش) (سال ۱۳۵۵ ه.ق )

۲۷ جمادی الاول

درگذشت عبدالمطلب (۸ عام‌الفیل) 

شهادت ابوسلمه اسدی (سال ۴ ه.ق) 

قیام مردم تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان (۶ تیر ۱۲۸۷ش) (سال ۱۳۲۶ ه.ق)

تخریب دو گلدسته حرم عسکریین علیهماالسلام (سال ۱۴۲۸ ه.ق)

۲۸ جمادی الاول

درگذشت میرزا محمد حسن شیرازی از رهبران نهضت تنباکو (۲۱ شهریور ۱۲۷۳ش)(سال ۱۳۱۹ ه.ق)

درگذشت سید رضا صدر (۱۱ آبان ۱۲۷۳ش) (سال ۱۴۱۵ ه.ق) 

۲۹ جمادی الاول

درگذشت محمدبن عثمان بن سعید عَمْری دومین نائب امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در غیبت صغری (سال ۳۰۵ ه.ق)

ولادت شیخ علی آل اسحاق (۲۵ تیر ۱۳۱۸ش) (سال ۱۳۵۸ ه.ق)

شهادت سید مهدی حکیم (۲۹ دی ۱۳۶۶ش) (سال ۱۴۰۸ ه.ق)

۳۰ جمادی الاول

درگذشت علی اصغر کرباسچیان (۸ مرداد ۱۳۸۲ش) (سال ۱۴۲۴ ه.ق)

تقویم ماه های قمری و مناسبت های آن

تقویم و مناسبتهای ماه محرم الحرامتقویم و مناسبتهای ماه صفر الخیرتقویم و مناسبتهای ماه ربیع الاولتقویم و مناسبتهای ماه ربیع الثانیتقویم و مناسبتهای ماه جمادی الاولتقویم و مناسبتهای ماه جمادی الثانی
تقويم و مناسبتهای ماه رجبتقویم و مناسبتهای ماه شعبانتقویم و مناسبتهای ماه رمضانتقویم و مناسبتهای ماه شوالتقویم و مناسبتهای ماه ذی القعدهتقویم و مناسبتهای ماه ذی الحجة

 

پدیدآورنده: 
Share