پیام امام خمینی

22 بهمن

دهه فجر انقلاب اسلامی از نقطه آغاز تا پیروزی

انتخابات,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

این وظیفه ای است الهی وظیفه ای است ملی وظیفه ای است انسانی وظیفه ای است که ما باید به آن عمل بکنیم. همه مان باید در انتخابات شرکت بکنیم.

روز جمهوری اسلامی, 12 فروردین

چکیده: من به ملت بزرگ ایران که در طول تاریخ شاهنشاهی، که با استکبار خود آنان را خفیف شمردند و بر آنان کردند آنچه کردند، صمیمانه تبریک می گوی

امام خمینی (ره)

بیانات امام خمینی در 12 اردیبهشت 1358 یک روز پس از شهادت استاد مرتضی مطهری .« با ریختن خون این شهید عزیز ، انقلاب ما تایید شد ، این انقلاب باید زنده بماند و

شهادت آیت اللّه سید محمدباقر صدر

رژیم بعث عراق، در تاریخ 16 فروردین 1359، آیت الله سیدمحمدباقر صدر و خواهرش بنت الهدی را دستگیر و به بغداد می برد. رئیس سازمان امنیت کشور عراق، آیت الله صدر را به مرگ تهدید می کند و از ایشان می خواهد که چند کلمه، علیه انقلاب اسلامی ایران بنویسد...