حضرت آیت الله خمینی به مناسبت اربعین شهیدان تبریز پیام فرستادند. (1357ش)

4 فروردین
امام خمینی (ره),قیام 15 خرداد,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

در این پیام متذکر شدند:
• با فرا رسیدن اربعین مقتولین مظلوم تبریز، غم های ملت غیرتمند تجدید می شود، ملت مظلوم ایران باید در هر چند صباحی پرچم های سیاه افراشته کند و در سوک نشیند.
• ما از این جنایات پی در پی و کشتار وحشیانه ناراحت و در عین حال امیدواریم.
• شما ای ملت بزرگ ایران از این تلاش مذبوحانه دستگاه جبار و از این قتل و جرم قم و تبریز نهراسید و نمی هراسید که خود این جنایت نشانه وحشتزدگی شاه و از دست دادن اعتدال اعصاب اوست.
• قیام تبریز چون نهضت همه ایران اسلامی است. برای دفاع از حق و از احکام اسلام است.

Share