چسبیدن دست زن و مرد در طواف

امام حسین علیه السّلام؛

حکایت جدا شدن دست مرد از زن در کنار کعبه الهی

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.