۱۳ فروردین

ویژه نامه سیزدهم فروردین روز طبیعت

ویژه نامه سیزدهم فروردین روز طبیعت :

پوستر روز طبیعت / ش 4 +PSD

پوستر روز طبیعت / ش ۴ +PSD

به مناسبت فرا رسیدن روز طبیعت پوستری با عنوان «روز طبیعت مبارک» تقدیم شما عزیزان می کنیم.

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

در تقویم رسمی ایران روز «دوازده فروردین» به «روز جمهوری اسلامی» [۱] و روز «سیزده فروردین»به «روز طبیعت» [۲] نام گذاری شده است.

سیزده بدر

در سیزدهم فروردین روز طبیعت همه ما مسئول حفظ منابع طبیعی و محیط زیست هستیم پس :

ما همه جنگلبان و محیطبان هستیم.

عید نوروز

نوروز، سنت اصیل ایرانیان

بسم الله الرحمن الرحیم

نوروز مرکب از نو و روز یعنی روز جدید و تازه است.