مشخصات کتاب

سرشناسه : جعفری، محمدصابر، 1350 -

عنوان و نام پدیدآور : اندیشه مهدویت و آسیب ها/ محمدصابر جعفری.

مشخصات نشر : تهران: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)، مرکز تخصصی مهدویت،، 1384.

مصات ظاهری : شخ89 ص.؛ 9×20س م.

فروست : انتظار؛ 7.

شابک : 45000 ریال (چاپ دوم) ؛ 3000 ریال: 964-7428-37-5

یادداشت : چاپ دوم: زمستان 1386.

یادداشت : چاپ چهارم 1387.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع : محمدبن حسن (عج)، امام دوازدهم، 255ق. - -- غیبت

موضوع : مهدویت-- انتظار

رده بندی کنگره : BP224/4/ج66الف9 1384

رده بندی دیویی : 297/462

شماره کتابشناسی ملی : 1513692

Share