ضیاءالصالحین حجاب شناسی (چالش ها و كاوش های جدید) | ضیاءالصالحین

حجاب شناسی (چالش ها و كاوش های جدید)

حجاب شناسی (چالش ها و كاوش های جدید)
مؤلف: حسین مهدی زاده
تهیه كننده: مركز مطالعات و پژوهش‌‌های فرهنگی حوزه‌ی علمیه
ناشر: انتشارات مركز مدیریت حوزه ی علمیه قم
ویراستاران: محمد جواد شریفی، حمیده انصاری
حروف‌چین و صفحه‌آرا: حسن یوسفی
چاپ اول: زمستان 1381
تیراژ: 2000 جلد
قیمت: 8000 ریال
قم، صندوق پستی 4466/37185 ک تلفن: 7737217
شابك: 9 ـ 37 ـ 6918 ـ 964
مراكز پخش:
قم: مدرسه‌ی عالی دارالشفاء، انتشارات مركز مدیریت حوزه علمیه قم، تلفن:7748383
قم: خ شهدا، ك 19، پلاك 45، مركز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه‌ی علمیه، تلفن: 7737217.
قم: خ آیت‌ا.. مرعشی نجفی، پاساژ قدس، شماره‌ی 82، انتشارات بنی‌الزهرا (س)، تلفن: 7732730.
تهران: خ انقلاب، روبروی دبیرخانه دانشگاه، ساختمان امیركبیر، (كتب جیبی)، طبقه سوّم، واحد نه، مؤسسه‌ی فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، تلفن: 6492693

Share