نشریه تربیتی اخلاقی خُلُق

معرفی مجله خلق

ز آن روز که حسد، نخستین گناه بنی آدم را رقم زد و زمین به خون هابیل آغشته شد تا امروز که تاریکی گناه، سراسر زمین را آلوده کرده است هیچ معجونی مانند معجون اخلاق و معرفت، راه گشا و منجی انسان ها نبوده و نخواهد بود.

در این زمانه که ابرهای تیره برخاسته از بی اخلاق

khologh_00.jpg

Share