سوال

سؤالي که مطرح است اين است که به نظر جنابعالى، نخستين گام در باب خودسازي و اخلاق عملي که بتواند سنگ بناي استواري براي حرکت معنوي جوانان به حساب آيد و هر چه بيشتر و بهتر راه را براي سالک اين طريق هموار سازد چيست؟ در اين زمينه چه توصيه هايي را ارائه مي فرماييد؟

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.