تقليد از پدر

به دنيا آمدم عمرى بسر بردم نفهميدم
سفر کردم زيان را بيشتر کردم نفهميدم
گنه را سيم و زر دادم ، خريدم از گنهکاران
ثواب مفت را از کف به در کردم نفهميدم
پدر بفروخت جنت را به گندم، من به جو دادم
تجارت بين که تقليد از پدر کردم نفهميدم

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.