انیمیشن فرمانروایان مقدس (کامل 23 قسمت)

لیست
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 1
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 2
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 3
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 4
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 5
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 6
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 7
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 8
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 9
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 10
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 11
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 12
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 13
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 14
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 15
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 16
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 17
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 18
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 19
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 20
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 21
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 22
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 23
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 1 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 2 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 3 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 4 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 5 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 6 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 7 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 8 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 9 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 10 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 11 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 12 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 13 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 14 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 15 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 16 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 17 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 18 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 19 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 20 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 21 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 22 با کیفیت عالی
 • انیمیشن فرمانروایان مقدس - قسمت 23 با کیفیت عالی
دانلود 23 قسمت انیمیشن فرمانروایان مقدس با دو کیفیت خوب و عالی

انیمیشن فرمانروایان مقدس (کامل 23 قسمت)

مجموعه فیلم های سینمایی و انیمیشن فرمانروایان مقدس به کارگردانی امیرمحمد دهستانی و به تهیه کنندگی مرکز پویانمایی صبا که هرکدام به مدت زمان حدودا 70 دقیقه و با تکنیک 3 بعدی کامپیوتری تولید شده تا به حال از شبکه های مختلف سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است.

امیر محمد دهستانی که کارگردانی این مجموعه انیمیشن ها را بر عهده دارد درباره موضوعات آن گفت: مجموعه فرمانروایان مقدس از داستان های بلندی همچون حضرت سموئیل نبی، فرمانروایی طالوت، نبرد حضرت داوود با جالوت، فتح اورشلیم، نبرد حضرت داوود با آرامیان، حضرت سلیمان و ملکه صبا و فرجام حکومت حضرت سلیمان تشکیل شده است.

دهستانی در پایان با تشکر از همکارانی که در تولید این انیمیشن او را یاری کردن اسامی آنها را به شرح ذیل اعلام کرد. فیلم نامه: رضا تقدسی ـ گروه طراحی :حامد شریفی ، حمید قالیجاری ـ آهنگ ساز و طراح صدا: مهرداد نبیئی ـ طراحی و ساخت شخصیت ها: امیر محمد دهستانی.

انیمیشن فرمانروایان مقدس (کامل 23 قسمت)

عنواندانلود کیفیت مناسبدانلود کیفیت عالی
1. فرمانروایان مقدس قسمت 1 : داستان حضرت سموئیل علیه السلام قسمت اولدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
2. فرمانروایان مقدس قسمت 2 : داستان حضرت سموئیل علیه السلام قسمت دومدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
3. فرمانروایان مقدس قسمت 3 : داستان حضرت سموئیل علیه السلام قسمت سومدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
4. فرمانروایان مقدس قسمت 4 : داستان حضرت سموئیل علیه السلام قسمت چهارمدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
5. فرمانروایان مقدس قسمت 5 : داستان فرمانروایی حضرت طالوت علیه السلامدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
6. فرمانروایان مقدس قسمت 6 : فرمانروایی حضرت طالوت علیه السلامدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
7. فرمانروایان مقدس قسمت 7 : فرمانروایی حضرت طالوت علیه السلامدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
8. فرمانروایان مقدس قسمت 8 : نبرد حضرت داوود علیه السلام با جالوتدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
9. فرمانروایان مقدس قسمت 9  : حضرت داوود علیه السلامدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
10. فرمانروایان مقدس قسمت 10   : حضرت داوود علیه السلامدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
11. فرمانروایان مقدس قسمت 11  : حضرت داوود علیه السلامدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
12. فرمانروایان مقدس – قسمت 12  : فتح اورشلیم توسط حضرت داوود علیه السلامدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
13. فرمانروایان مقدس – قسمت 13  : فرمانروایی حضرت داوود علیه السلامدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
14. فرمانروایان مقدس – قسمت 14 : فرمانروایی حضرت داوود علیه السلامدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
15. فرمانروایان مقدس – قسمت 15 : نرم شدن آهن به دست حضرت داوود علیه السلام و پیروزی بر آرامیاندانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
16. فرمانروایان مقدس – قسمت 16 : حضرت داوود علیه السلام و داستان سنگ بنای معبد سلیماندانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
17. فرمانروایان مقدس – قسمت 17 : معرفی حضرت سلیمان علیه السلام بعنوان جانشین حضرت داوود علیه السلامدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
18. فرمانروایان مقدس – قسمت 18 : عروج ملکوتی حضرت داوود علیه السلام و فرمانروایی حضرت سلیمان علیه السلامدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
19. فرمانروایان مقدس – قسمت 19 : معرفی آصف ابن برخیا بعنوان وزیر حضرت سلیمان علیه السلامدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
20. فرمانروایان مقدس – قسمت 20دانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
21. فرمانروایان مقدس – قسمت 21دانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
22. فرمانروایان مقدس – قسمت 22دانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
23. فرمانروایان مقدس – قسمت 23دانلود انیمیشن فرمانروایان مقدسدانلود انیمیشن فرمانروایان مقدس
Share

دیدگاه‌ها

با سلام کیفیت انیمیشین اینجا خیلی خوبه ممنون ولی چهار قسمت اول تکراری هست و هر 4 تا قسمت اول را نشان می دهد البته من فعلا 5 قسمت را دانلود کردم از بقیش خبر ندارم . لطفا اصلاح کنید . با تشکر . اجرکم عندالله

علیکم السلام
اصلاح شدند....
ممنون از اینکه اشکالات را گوشزد کردید...

سلام ممنون از اینکه زود بررسی و اصلاح شد . با آرزوی سعادت و سلامتی برای شما . اجر شما با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

علیکم السلام
موفق و موید باشید إن شاءالله

سلام
توی ویکی پدیا نوشته این مجموعه 22 قسمته پس چرا مال شما 23 قسمته؟ راستی عنوان قسمت 12 به بعد چیه؟

علیکم السلام
ما این ها را از گروه سرزمین عجایب گرفته ایم و اینجوری بودند ... بله ما هم خوندیم خیلی جاها 22 قسمت نوشته شده بود ولی ما اینها را گرفتیم و بارگذاری کردیم... قسمتهای 12 به بعد را تماشا نکردیم ..... اگه یکی از عزیزان زحمتشو بکشه و برای ما هم ارسال کنه ممنون میشیم...

باتشکر

واقعا عجیبه! انتظار نداشتم چیزی که خودتون ندیدید رو قرار داده باشید! من اول رفتم تو سایت تلوبیون (telewebion.com/program/all-episodes/50932) و قسمت اول رو با کیفیت 480 دانلود کردم ولی قسمت دوم و سوم و چند تا قسمت دیگه قابل دانلود نبودند، بعد اینجا رو پیدا کردم و قسمت اول رو با کیفیت 1080 دانلود کردم. فایلی که از اینجا دانلود کردم بیشتر از دوبرابر فایل تلوبیون حجم داره ولی قسمت زیادی از فضای بالا و پایین و چپ و راست تصویر به رنگ سیاه و پوچ هست! وقتی پنجره پخش فایل دانلود شده از تلوبیون رو به اندازه پنجره تصویر دار فایل دانلودی از اینجا کشیدم و بزرگ کردم، کیفیت هر دو فایل مساوی بود ولی فایل تلوبیون نورپردازی بهتری داره یعنی مثل فایل شما در بعضی جاها تصویر کاملا تاریک و اشیاء غیر قابل دیدن نمیشوند. فایلی که از تلوبیون گرفتم بسم الله الرحمن الرحیم و یه آیه قرآن و تیتراژ ابتدایی و انتهایی داره ولی اینها از سر و ته فایل دانلودی از اینجا حذف شده اند. در کامپیوتر هر دو فایل رو به صورت همزمان پخش کردم و متوجه شدم که فایل تلوبیون سه چهار جا سانسور شده! گویا فایل شما با وجود اشکالات نام برده شده بهتره چون سانسور نداره و تازه یه قسمت هم بیشتر داره! حالا جالبتر اینه که بعدش این رو فهمیدم که در سایت سازنده

(sabaanimation.ir/portal/iribprogramsinfo/Idpost )

فقط دو قسمت از این سریال گذاشته شده و از قرار معلوم این سریال 25 قسمت داره! اصلا معلوم نیست چی به چیه! متاسفانه نتونستم کل مجموعه رو با کیفیت خوب و بدون ایراد گیر بیارم، حتی در سایت هایی که فیلم ها رو به صورت دانلود شدنی میفروشند! متشکرم که این فایل ها رو برای دانلود قرار دادید. موفق باشید.

ما بررسی میکنیم ولی نمیشه مثلا یه سریال را سر و ته ببینیم و بعد منتشر کنیم ؛ چون چنین امکانی برای ما واقعا میسر نیست، فعالیت ما نوعی خدمات رسانی برای همه عزیزانی مثل شماست، لذا غیر از برخیا که واقعا وقت بشه و خودمان هم طالب باشیم ببینم آنها را خیلی ها را هم نتوانسته ایم کامل ببینیم، مثلا فیلمهای دفاع مقدس و... را دیده ایم .... برای همین از دوستانی که وقت گذاشته و اینها را بررسی می کنند و می بینند ، گاهی برخی فایلها را می گیریم و منتشر میکنیم و حتی توضیحات بیشتر ...

حجم فعالیتها بالاست و نیروی انسانی کم ...

إن شاءالله موفق باشید

سلام ممنون از سایت خوب شما من که بین سایتهایی که دیدم این فایل گذاشته شده بود اینجا خیلی بهتره . ان شاء الله قسمت ها رو که با بچه هام دیدم براتون مشخص می کنم نامش چیه . اگر دو قسمت دیگه که دوست عزیز فرمودن رو پیدا کردین برای ما بزارین . ممنون
در ضمن اگر کمک دیگه ای از دستمون بر میاد بگین در خدمتیم . من خودم مهندسی نرم افزار هستم ولی بخاطر کرونا فعلا خونه نشین شدیم
التماس دعای فرج

علیکم السلام
تشکر از حسن نظر و لطف حضرتعالی ...
- إن شاءالله حتماً اگه اون 2 قسمت دیگه هم دستمون برسه در این پست اضافه خواهیم کرد...

- ممنون میشم اسامی را تکمیل و یا تصحیح بفرمایید...

- فعالیت در فضای مجازی همه جور توانایی را نیاز داره لذا خوشحال میشیم در خدمت تون باشیم و از توانایی های شما هم استفاده کنیم در راستای پیشبرد این اهداف (ترویج و تبیین اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه - سواد رسانه ای و... - و همه گونه فعالیتهایی که به درد این ملت و امت اسلامی بخوره إن شاءالله ...)

باتشکر

با سلام مجدد
تا قسمت پنجم فقط در مورد حضرت ساموئیل هست که در قسمت پنج تازه طالوت به عنوان فرمانروا معرفی میشه در نتیجه این نامگذاری ها صحیح نیست .

ممنون از لطف شما ...

با سلام
با آرزوی سالی خوب و خوش همراه با سلامتی و سعادت برای همه مردم ، ان شاءالله امسال سال ظهور حضرت ولی عصر ارواحناه له الفداه باشه بحق عمه جان زینب کبری سلام الله علیها
عرضم به حضورتون قسمت ششم و هفتم فروانروایی طالوت ادامه داره
در قسمت هشتم حضرت داوود به عنوان یکی از سربازان طالوت با جالوت مبارزه میکنه و در واقع نبرد داوود و جالوت در این قسمت هست و باید بگم که تا کنون هنوز حضرت ساموئیل به عنوان پیامبر هستن
با تشکر التماس دعای فرج

علیکم السلام
با آرزوی توفیقات روزافزون برای شما و همه ملت ایران، علی الخصوص شیعیان حضرت صاحب العصر والزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) همراه با سلامتی و عافیت ...
إن شاءالله که خداوند منان با منت خود در ظهور حضرت حجت ارواحنا له الفداء تعجیل فرماید... آمین

از زحمات شما صمیمانه سپاسگزاریم ؛ إن شاءالله مأجور باشید

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمته الله و برکاته
خیلی ممنون عید مبعث و سال نو رو خدمت شما و خوانندگان عزیز تبریک عرض می کنم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و شیعته و المستشهدین بین یدیه فی جمله اولیائک بحق زینب کبری سلام الله علیها
در ادامه خدمتتون عرض کنم تا قسمت 13 که تا کنون دیدم هنوز درباره حضرت داوود علیه السلام هست
التماس دعای فرج

و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته

اسعدالله ایامکم ... آرزوی توفیقات روزافزون برای شما و همه همراهان عزیز؛

از زحمات شما صمیمانه سپاسگزاریم ؛ إن شاءالله مأجور درگاه حق باشید

سلام علیکم
ممنون از شما
یه توضیح در مورد قسمت 12 بگم که فتح اورشلیم توسط حضرت داوود علیه السلام صورت میگیرد

در ادامه
همچنان در مورد فرمانروایی حضرت داوود علیه السلام هست
که در قسمت 15 نرم شدن آهن به دست حضرت داوود علیه السلام و پیروزی بر آرامیان هست
تا قسمت 16 همچنان حضرت داوود علیه السلام و داستان سنگ بنای مسجد بیت المقدس هست
التماس دعای فرج

علیکم السلام
تشکر از زحمات شما ... تا اینجا ثبت شدند با همت حضرتعالی...
إن شاءالله مأجور درگاه ذات احدیت باشید

معبد سلیمان، نه مسجد بیت المقدس

سلام علیکم
اعیاد شعبانیه میلاد امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام و امام زین العابدین علیه السلام به محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحناه فداه و شما تبریک و تهنیت عرض می نمایم . ان شاء الله بزودی شاهد فرج مولامون باشیم
در قسمت 17 حضرت داوود علیه السلام حضرت سلیمان علیه السلام را بعنوان جانشین خود معرفی می نماید .
در قسمت 18 عروج ملکوتی حضرت داوود علیه السلام و فرمانروایی حضرت سلیمان را می بینیم .
در قسمت 19 جناب آصف ابن برخیا توسط خداوند به عنوان وزیر حضرت سلیمان معرفی می شود .
التماس دعای فرج

علیکم السلام
ضمن تبریک اعیاد و آرزوی توفیقات روزافزون... از زحمات و همکاری شما سپاسگزاریم...
اللهم عجل لولیک الفرج

باسلام و تشکر از شمااا