سجده

همچنين حضرت آيت الله بهجت فرمودند آن هنگام که ما در نجف، در محضر استاد، بوديم (منظور از استاد مرحوم حجت الحق آيت الله العظمي سيد علي آقا قاضي است)، گاهي وقت نماز مغرب، ايشان براي اقامه جماعت تشريف نمي آوردند و دوستان يک نفر از خودشان را مقدم مي داشتند و به او اقتدا مي کردند، که غالباً دوستان مرحوم آقاي طباطبائي را براي به امامت جماعت مقدّم داشتند و ايشان نيز راحت مي پذيرفتند، بخلاف وقتي که به ايران آمدند، که ديگر امامت، براي جماعت را نمي پذيرفتند .
حضرت والد پرسيدند : کدام آقاي طباطبائى؟ آيه الله العظمي بهجت فرمودند: صاحب تفسير الميزان بعد ادامه دادند که و در آن ايام يادم هست که در سجده آخر مرحوم طباطبائي اين دعا را مي خواندند :
( اللهم فاطِرَ السَّماوا تِ وَ الْأَر ْضِ أَنتَ وَلِيّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ[1].)
------------------------------------------------------

[1] سوره يوسف، آيه 101.

Share