ضیاءالصالحین اربعین حسینی؛ امکان حضور در تاریخی دیگر | ضیاءالصالحین

اربعین حسینی؛ امکان حضور در تاریخی دیگر

طاهرزاده، اصغر،1330-

اربعین حسینی؛ امکان حضور در تاریخی دیگر / طاهرزاده، اصغر.- اصفهان: لُب المیزان، 1390.

88 ص.

ISBN: 978-964-2609529

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا

كتابنامه به صورت زیرنویس.

1- حسین بن علی(ع)، امام سوم، 4-61ق -- اربعین. 2- حسین بن علی(ع)، امام سوم، 4-61ق - سوگواری ها --فلسفه. 3- . حسین بن علی(ع)، امام سوم، 4-61ق - آرامگاه -- زیارت

1395  4الف 15ط/5/41BP                                              9534/297

كتابخانه ملی ایران                4408122

 

اربعین حسینی؛ امکان حضور در تاریخی دیگر

اصغر طاهرزاده

نوبت چاپ: اول            چاپ: ونوس/معنوی

تاریخ انتشار: 1395       لیتوگرافی: شكیبا

 حروف چین: گروه فرهنگی المیزان

شمارگان: 3000 نسخه       ویراستار: گروه فرهنگی المیزان

طرح جلد: گروه فرهنگی المیزان  صحافی: دی

 

كلیه حقوق برای گروه المیزان محفوظ است

مراكز پخش:

1- گروه فرهنگی المیزان  

2- دفتر انتشارات لب المیزان

Share