هیچ عمل خیرى بدون امام پذیرفته نیست‏

هیچ عمل خیرى بدون امام پذیرفته نیست‏

متوجه هستید كه كلّ انسانیت، عین انسانیت است، مثل كلّ شیرینى كه «عین شیرینى» یا شكر است و هر شیرینى به هر چیز برسد، ریشه در «عین شیرینى» دارد. لذا هر مرتبه از انسانیت هم به هر كس برسد، از عین انسانیت مى‏رسد. امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشريف)، عین انسانیت است، پس كسى كه از نظر و توجّه امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشريف) به قلبش محروم است، از انسانیت محروم است، هر چند در ظاهر مؤدّب و منظّم و مرتّب به آداب انسانى باشد، ولى او حیوان مؤدّبى است در ظاهرى انسانى، چون هیچ یك از حركات و افعالش با پشتوانه انسانیت انجام نمى‏گیرد. بعضى‏ها یك گرگ منظم‏اند، مثل آمریكا كه گرگ دوره‏دیده است. انگلیسى‏ها مشهور به منظّم بودن هستند، امّا براى چه هدفى؟ براى این‏كه آدم شوند یا براى این‏كه دنیا را بیشتر بخورند و یا مثل یك خوكِ منظّم شهوترانى كنند؟ پس كاملًا عنایت داشته باشید كه‏ آدم‏شدن، فقط در ارتباط با انسان‏كامل به دست مى‏آید، همچنان‏كه هر شیرینى با ارتباط با عین شیرینى براى هر چیزى كه بخواهد شیرین باشد، حاصل مى‏شود. آن نوع مؤدب شدنِ حیوانى خیلى فرق مى‏كند با آدم‏شدنى كه شیعه به دنبال آن است. مبانى اعتقادى شیعه بالاتر از این حرف‏هاست كه شما نظم اروپاییان را بخواهید با نظم اهل تقوا یكسان بپندارید. روح نظم اروپایى، دنیاى بیشتر داشتن است و روح نظم اهل تقوا

مبانى معرفتى مهدویت، ص: 134

قرب الهى پیدا كردن است از طریق ارتباط با انسان كامل، هر چند ممكن است در ظاهر هر دو نظم، یكسان باشد، ولى یكى در یك انضباط جهت‏دار قرار دارد و به انسان‏شدن فكر مى‏كند و دیگرى به دنیاى بیشتر دل‏بسته است و خود را مجهّز مى‏كند براى هر چه بیشتر از دنیا لذّت بردن و دیگر هیچ.

اگر امام‏زمان (عجل الله تعالی فرجه الشريف) به كسى نظر كردند زندگى او عوض مى‏شود، یعنى آدم مى‏شود، یعنى حركات و سكناتش انسانى مى‏گردد. به عنوان مثال؛ خیلى از انسان‏ها دل‏رحم هستند و وقتى كودك فقیر گرسنه یتیمى را مى‏بینند، دلشان به رحم مى‏آید و حاضرند براى او مقدارى پول هم خرج كنند. حالا سؤال این است كه چرا این كارها را مى‏كنند؟ براى رضاى خدا، یا براى این‏كه وجدانشان راحت شود؟ اگر براى قرب به خدا این كارها را مى‏كند، این شخص آدم است و با این‏كار آدمیت خود را تكرار و تقویت و تشدید مى‏كند. امّا اگر دلش مى‏سوزد و صرفاً از سر ترحّم این كارها را مى‏كند، او مثل بعضى از حیوانات است كه داراى ترحّم هستند. یعنى اگر اخلاق و اعمال ما زیر پرتو نور انسانیت نباشد، در اسلام پذیرفته نیست. معلوم است كه اگر آتشى به دست شما برسد سریعاً آن را دفع مى‏كنید. حالا اگر منظره‏اى را ببینید كه دلتان بسوزد، سریعاً براى رفع این دل سوختن، كارى مى‏كنید كه دلتان نسوزد؛ مثلًا پولى به فقیر مى‏دهید تا دل خودتان نسوزد، یعنى شما براى دل خودتان كمكى به فقیر كرده‏اید و این یك ترحّم صرفاً عاطفى است.

مبانى معرفتى مهدویت، ص: 135

اگر مى‏خواهید آدم شوید، باید در نظم دینى كار كنید. هر وقت بر اساس نظم و دستورات دینى كارهایتان را انجام دادید، همان كارهاى هر چند كوچك، شما را در انسانیت شدید مى‏كند و از حیوان‏شدن نجات مى‏دهد، ولى كارهاى بزرگ شما اگر در زیر سایه دین نباشد هیچ بركتى ندارد. فقط خوشحال‏اید كه كار خیرى انجام داده‏اید و از فشار وجدان راحت شده‏اید و این كار غیر از این است كه زیر نظر دستورات جامع یك دین الهى عمل كنید. ممكن است بر اساس دستورات دین، همان كار را بكنید كه یك انسانِ صرفاً عاطفى انجام داد، ولى در شرایط تبعیت از دین، عاطفه را در یك دستگاه وسیع انسانى سازماندهى كرده‏اید و نتیجه‏اش رشد همه ابعاد انسانى شما خواهد شد و به انسان كامل نزدیك مى‏شوید و آماده ارتباط با امام زمانتان مى‏گردید.

Share