ضیاءالصالحین گفتاری در باب صبر/ سيد على خامنه اى | ضیاءالصالحین

گفتاری در باب صبر/ سيد على خامنه اى

([ واستعينوا بالصبر والصلوه]) اين گفتار: خلاصه و پيراسته چند سخنرانى كوتاه است كه بنا به رسم و سنتى خاص هر شب پس از اداى نماز جماعت در مسجد كرامت بوسيله استاد دانشمند آقاى سيد على خامنه اى ايراد مى شد .

ذى الحجه الحرام 1393

 

گفتارى در باب صبر

.......................................................
 سيد على خامنه اى

Share