اخلاق و عرفان

سیم خاردار نفس

رهبر انقلاب: وقتی گرفتار خودمان هستیم، نمیتوانیم کاری انجام بدهیم!
نکته‌ای که رهبر انقلاب از رزمنده ۲۵ساله همدانی تعلیم گرفتند.

خردمندی

امام على عليه السلام: أصلُ العَقلِ الفِكرُ ، وثَمَرَتُهُ السَّلامَةُ؛
ريشه خردمندى، انديشه است و ميوه آنْ سلامتى.

خواب با یقین

هر چه انسان شناخت داشته باشد جاى پاىش محكم تر هست. جهل خیلی به انسان ضربه مى زند؛ لذا در روایت فرمود: 

عکس نوشته/ سبقت در خیرات

فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ؛
پس در کارهای خیر از یکدیگر سبقت بگیرید...

منبع: سوره مائده-آیه ۴۸.