احادیث

شتاب در کار

و قال علیه السلام: مِنَ الْخُرْقِ الْمُعَاجَلَةُ قَبْلَ الاِْمْكَانِ، وَ الاَْنَاةُ بَعْدَ الْفُرْصَةِ.

ایثار

امام على عليه السلام : بهترينِ مردم، كسى است كـه در تنگ دستى اش ايثارگر و شكيبا باشد.

بهترین خنده

امام على عليه السلام: خَيرُ الضِّحكِ التَّبسُّمُ؛
بهترين خنده، تبسّم است.

حقوق همسایه

پيامبر خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) درباره حقوق همسايه فرمودند:

حقوق والدین

امام صادق عليه السلام: 
خداى متعال، سرپيچى كننده از پدر و مادر را سركش و تيره بخت قرار داده است.

محو بندگی

حدیث قدسی
يا بن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى؛
ای فرزند آدم!خودت را محو بندگی من کن تا قلبت را پر از بی نیازی کنم.

امام على عليه السلام: مَن زادَ شِبَعُهُ كَظَّتهُ البِطنَةُ؛
آنكه سيرى اش افزون شود، سنگينى پرخورى بر او غلبه كند.

میلاد حضرت عیسی علیه السلام

حضرت عيسى عليه السلام: الدُّنيا قَنطَرَةٌ فاَعبُروها و لا تَعمُرُوها؛
دنيا پل است؛ از آن بگذريد و آبادش مسازيد.

حق فرزند برپدر

قال الامام الصادق علیه السلام: و تجب للولد على والده ثلاث خصال: إختياره لوالدته، و تحسين اسمه، و المبالغة في تأديبه.
ترجمه:

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.