عکس نوشت / كمال خوبى

کمال خوبی

امام على عليه السلام: إكمالُ المَعروفِ أحسَنُ مِنِ ابتِدائهِ؛
به كمال رساندن خوبى، نيكوتر از آغاز كردن آن است.
منبع: غرر الحكم ، ح ۱۸۹۹.

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

Share