مباحث معرفتی

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 8

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۸

یا سالم/ حرفهای من و خدا (8) - رمضان 1442

یا سالم/ حرفهای من و خدا (۸) - رمضان ۱۴۴۲

سلام؛ واژه ی اختصاصی سلامت باطن است! نشانِ امنیت، برای وجود دیگران ...

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 7

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۷

برای آنان که قصد محبوب کرده اند؛ کنترل لقمه، از واجبات است.

نهج البلاغه

کلیپ / سیمای دنیا در نهج البــلاغه در بیان استاد منصوری(فیلم و صوت)

یا میسر/ حرفهای من و خدا (7) - رمضان 1442

یا میسر/ حرفهای من و خدا (۷) - رمضان ۱۴۴۲

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 6

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۶

تا هوی تازه است؛ ایمان تازه نیست، این دهان، جزقفلِ آن دروازه نیست.

آیت الله خامنه ای, امام خامنه ای, رهبری, مقام معظم رهبری, رهبر معظم انقلاب, خامنه ای, رهبر انقلاب

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر / سبقت فقیر مومن بر ثروتمند مومن

یا قوی/ حرفهای من و خدا (6) - رمضان 1442

یا قوی/ حرفهای من و خدا (۶) - رمضان ۱۴۴۲

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 5

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۵

روز از بین برنده دریدگی انواع شهوت ها و غلبه شان بر روح انسان است.

یا مومن/ حرفهای من و خدا (5) - رمضان 1442

یا مومن/ حرفهای من و خدا (۵) - رمضان ۱۴۴۲