مباحث معرفتی

راه نامحدود شدن انسان- آیت الله فروغی

ببینید| راه نامحدود شدن انسان - آیت الله علی فروغی اردبیلی

موشن گرافی| 5 ویژگی مهم بهترین بندگان خدا

موشن گرافی| ۵ ویژگی مهم بهترین بندگان خدا

ببینید| با شکمت رفیق باش - حجت الاسلام انصاریان

ببینید| با شکمت رفیق باش - حجت الاسلام انصاریان

 اهمیت نماز شب - رهبر معظم انقلاب

ببینید| اهمیت نماز شب در کلام رهبر انقلاب

ببینید| یالان دنیا - آیت الله فروغی

ببینید| یالان دنیا - آیت الله علی فروغی

غفلت از یاد خدا در بیان آیت الله فروغی

ببینید| عواقب غفلت از یاد خدا در بیان آیت الله حاج علی فروغی

معیار تشخیص عمل نیک در بیان حجت الاسلام تراشیون

ببینید| معیار تشخیص عمل نیک - حجت الاسلام تراشیون

 هدف انسان از دینداری - حجت الاسلام پناهیان

ببینید| هدف انسان از دینداری در بیان حجت الاسلام پناهیان (کلیپ، صوت و متن)

کلیپ سخنرانی حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی

علم غیب امام و آثار تربیتی آن در بیان حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی

من اراده ام ضعیفه؛ چیکار کنم؟ - حجت الاسلام پناهیان

ببینید| راهکارهای تقویت اراده انسان - حجت الاسلام پناهیان (کلیپ، صوت، متن)