سایر آموزشها

نرم افزار XMind (ایکس مایند)

فیلم آموزشی نرم افزار XMind (ایکس مایند)

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.