طرح درس «تبلیغات و پروپاگاندا» برای دانش آموزان

تعداد کلمات 3964 / زمان تقریبی مطالعه : 6 دقیقه
طرح درس تبلیغات و پروپاگاندا برای دانش آموزان
در این درس، دانش آموزان مباحثی را به صورت آنلاین درباره ی تکنیک های پروپاگاندا که برای پیشبرد نفرت و ناسازگاری استفاده شده اند، می آموزند. درس با یک بحث کلاسی درباره‌ی اینکه پروپاگاندا چیست و چگونه کار می کند، شروع می شود.

طرح درس «تبلیغات و پروپاگاندا» برای دانش آموزان

در این درس، دانش آموزان مباحثی را به صورت آنلاین درباره ی تکنیک های پروپاگاندا که برای پیشبرد نفرت و ناسازگاری استفاده شده اند، می آموزند. درس با یک بحث کلاسی درباره‌ی اینکه پروپاگاندا چیست و چگونه کار می کند، شروع می شود. دانش آموزان انواع مختلف پروپاگاندا را که برای اهداف متنوع استفاده می شوند، مرور می کنند و در این مورد که پروپاگاندا چگونه می تواند بعنوان یک ابزار برای ترویج نفرت استفاده شود، کاوش می کنند. برای تکلیفِ خانه، دانش آموزان مثال هایی از تکنیک های پروپاگاندا را که در محیط آنلاین یافت می شوند، تحلیل خواهند کرد و شیوه های استفاده شده در آنها را شناسایی می کنند.

طرح درس تبلیغات و پروپاگاندا برای دانش آموزان

نتایج مورد انتظار

دانش آموزان آگاهی خود را در مورد اینکه چگونه پروپاگاندا در جامعه هر روزه ی ما استفاده می شود، توسعه می دهند.

✔ آن‌ها روش‌هایی را که پروپاگاندا استفاده می کند تا باعث انحراف اذهان، عصبانیت و تشویق مردم به نفرت یا ترس از دیگر کشورها شود، درک می کنند.

✔ آن‌ها یاد خواهند گرفت تا یک رویکرد شکاکانه را نسبت به ادعاها در مورد حقیقت که توسط پروپاگاندا ساخته می شود، اتخاذ کنند.

طرح درس تبلیغات و پروپاگاندا برای دانش آموزان

آماده سازی و مواد آموزشی

✔ کاربرگ آزمون پروپاگاندا (پاسخنامه)

✔ کاربرگ اسلاید (نسخه معلم)

✔ جزوه ی تکنیک های پروپاگاندا

برای ارائه‌ی کاربرگ اسلاید به شکل پاورپوینت یا فایل پروژکتور آماده شوید.

این جزوه ها و کاربرگ ها را یا کپی بگیرید یا به صورت الکترونیکی در دسترس داشته باشید:

✔ آزمون پروپاگاندا

✔ جزوه‌ی تکنیک های پروپاگاندا

✔ موزه‌ی پروپاگاندا (برگه ی تکلیف)

طرح درس تبلیغات و پروپاگاندا برای دانش آموزان

اجرای طرح درس

پروپاگاندا چیست؟

با این پرسش از دانش آموزان آغاز کنید که آن‌ها در مورد پروپاگاندا چه فکری می کنند؟ زمانی که تعدادی از آن‌ها داوطلبانه ایده ها یا تعاریفی را مطرح کردند (سعی نکنید تعریف نهایی را آشکار کنید!) از آن‌ها بپرسید که آیا می توانند مثال هایی را از پروپاگاندا که ممکن است در زندگی روزمره با آن مواجه شده باشند، بیان کنند. (مثال های در دسترس می تواند تبلیغات، یا کمپین های سیاسی باشد. باز هم در مورد نظرات دانش آموزان توضیح ندهید، اما به سادگی به آن‌ها توجه کنید).

نخستین اسلاید از اسلاید شوهای پروپاگاندا را نشان دهید و از دانش آموزان بپرسید که به نظر آن‌ها آن پروپاگاندا حساب می‌شود؟ چرا آری چرا خیر؟ (صحبت های دانش آموزان را اصلاح نکنید یا تلاش نکنید که به یک اجماع برسید فقط سعی کنید تا دانش آموزان را وارد بحث کنید و ادامه دهید.)

اکنون دومین اسلاید را نشان دهید و از دانش آموزان بپرسید که آیا فکر می کنند پروپاگاندا است یا خیر! تفاوت یا شباهت آن با اسلاید اول چیست؟ چگونه این تفاوت ها و شباهت ها پرده از مفهوم پروپاگاندا برمی دارند؟

اسلاید سوم را نمایش دهید و دوباره بپرسید که پروپاگاندا است یا خیر! چرا آری یا چرا خیر؟ تفاوت یا شباهت آن با اسلاید دوم و سوم در چیست؟

کاربرگ آزمون پروپاگاندا را بین دانش آموزان پخش کنید و تعریف آن را بخوانید: پروپاگاندا یک برنامه‌ی سازماندهی شده‌ی عمومی است که برای ترویج پذیرش یا رد یک باور، عمل، فرد، جامعه یا ایدئولوژی استفاده می شود.

به دانش آموزان بگویید که هر سه اسلاید را که تاکنون دیده اند در واقع مثال هایی از پروپاگاندا بوده‌اند. به دانش آموزان چند دقیقه وقت بدهید تا آزمون پروپاگاندا را بر اساس فهمشان از پروپاگاندا تا آن لحظه، انجام دهند. (به دانش آموزان بگویید که قرار نیست بر اساس پاسخ به آزمون ارزیابی شوند؛ این آزمون فقط روشی برای رسیدن به یک تعریف مشترک و فهم پروپاگاندا است.)

زمانی که دانش آموزان به سوالات پاسخ دادند، جواب ها را با آن ها مرور کنید. به آن‌ها این فرصت را بدهید که سوالاتشان را بپرسند و فهم شان را از موضوع کامل کنند. اطمینان حاصل کنید که این ویژگی های پروپاگاندا واضح باشند:

✔ پروپاگاندا تلاش می کند تا به شما بقبولاند که به یک ایده اعتقاد داشته باشید یا به شیوه‌ی مشخصی چیزی را احساس یا درک کنید.

✔ پروپاگاندا همیشه برای اهداف منفی به کار نمی رود.

✔ پروپاگاندا تلاش می کند تا شما را به جای به کار گرفتن دلیل و منطق به واسطه‌ی دستکاری احساساتتان متقاعد کند.

طرح درس تبلیغات و پروپاگاندا برای دانش آموزان

تکنیک های پروپاگاندا

اکنون جزوه‌ی تکنیک‌های پروپاگاندا را بین دانش آموزان پخش کنید و دانش آموزان را از یک تا نه شماره گذاری کنید. چند دقیقه به دانش آموزان وقت دهید تا توضیحات تکنیک‌های پروپاگاندای مربوط به شماره خود را بخوانند (برای مثال دانش آموزان شماره یک باید روایت قهرمان را بخوانند) و هر سوالی را که ممکن است از تکنیک مربوطه داشته باشند، از شما بپرسند.

به نخستین اسلاید از اسلایدهای پروپاگاندا برگردید و 9 اسلاید اول را مرور کنید. از دانش آموزان بخواهید به هر اسلاید نگاه کنند تا دریابند که آیا مثالی از تکنیکی که هر دانش آموز مسئول آن است، وجود دارد یا خیر. سپس درباره‌ی یافته های آنان در کلاس بحث کنید. (می توانید از دانش آموزان بخواهید بعد از دیدن هر اسلاید در مورد اینکه چه تکنیک هایی در چه مثال هایی وجود دارد بحث کنند یا تمام اسلاید را مرور کنید، سپس بحث کنید.)

طرح درس تبلیغات و پروپاگاندا برای دانش آموزان

پروپاگاندای نفرت

اسلاید شماره ۱۰ تا ۱۴ را به دانش آموزان نشان دهید، سپس بحث کنید چه تکنیک هایی در هر مثال وجود دارد و هر تکنیک چگونه استفاده شده است. هر اسلاید به ترتیب بیشتر و بیشتر محتوایات نفرت خود را نشان می‌دهد. از دانش آموزان بپرسید:

✔ تفاوت طرز استفاده‌ی وب سایت هایی که آشکارا نفرت پراکنی می کنند از پروپاگاندا، نسبت به وب سایت هایی که تلاش می کنند به شکلی پوشیده نفرت پراکنی کنند، در چیست؟

✔ چرا گروه‌های نفرت پراکن برای فهماندن پیام خود متکی به پروپاگاندا هستند؟ (در کنار سایر دلایل به این دلیل است که آن‌ها هیچ بحث منطقی برای انجام دادن ندارند، بلکه فقط از طریق دستکاری احساساتتان می توانند شما را قانع کنند، همان کاری که پروپاگاندا می‌کند.)

✔ چگونه سایت های مرموز مخفی کننده‌ی نفرت از تکنیک های پروپاگاندا استفاده می کنند تا ذات واقعی خود را پنهان کنند؟ (درکنار سایر دلایل یکی از آن ها این است که این سایت ها از پروپاگاندا استفاده می کنند تا خودشان را منطقی تر و صاحب صلاحیت‎تر نشان دهند و برای اینکه پیام خود را بدون گفتن مستقیم آن، انتقال دهند.)

طرح درس تبلیغات و پروپاگاندا برای دانش آموزان

فعالیت: موزه پروپاگاندا (برگه تکلیف)

کاربرگ موزه پروپاگاندا را پخش کنید. کلاس را به گروه‌های 3 نفره یا 2 نفره تقسیم کنید و از هر گروه بخواهید تا یک پوستر پروپاگاندا در مورد یک موضوع مربوط به مدرسه درست کند (مثل: محصولات بوفه، تعطیلات تابستانه‌ی طولانی‌تر، تکالیف درسی و غیره). (بسته به زمان و تکنولوژی در دسترس، ممکن است شما به دانش آموزان اجازه بدهید تا در عوض گزینه های رسانه ای مانند: ویدئو، انیمیشن،ضبط صدا و برنامه‎ی رادیویی درست کنند.) کار دانش آموزان باید کاملا شفاف به نفع یا به ضد موضوعی باشد که انتخاب کرده اند تا نشان دهد که آن‌ها به یک فهم در مورد تکنیک های پروپاگاندا رسیده اند.

زمانی که دانش آموزان نمونه های مربوط به پروپاگاندای خود را کامل کردند، هر گروه، مسئول اصلاح نمونه‌ کار گروه دیگر است و این کار را با نوشتن متن کوتاهی که در کنار نمونه کار هر گروه نمایش داده خواهد شد، انجام می دهند. این متن می بایست مسئله ای را که به آن پرداخته است، نشان دهد و شرح و تحلیلی از تکنیک های پروپاگاندای استفاده شده را در خود داشته باشد، همچنین میزان اثربخشی آن نمونه را بعنوان پروپاگاندا ارزیابی کند.

طرح درس تبلیغات و پروپاگاندا برای دانش آموزان

تست پروپاگاندا

پروپاگاندا یک برنامه‌ی سازماندهی شده‌ی عمومی است که برای ترویج پذیرش یا رد یک باور، عمل، فرد، جامعه یا ایدئولوژی استفاده می شود.

1: هدف پروپاگاندا چیست؟

2: تا اطمینان حاصل کند که ایده‌ها تا حد ممکن در سراسر جامعه منتشر می‌شوند.

3: تا دنیا را تبدیل به جای بهتری کند.

4: تا مخاطبان هدف را وادار کند چیزی را بدون اینکه به آن با دقت نگاه کنند، باور داشته باشند.

5: مردم را آموزش دهد و به آن‌ها اجازه دهد خودشان تصمیم‌گیری کنند.

6: تمام موارد بالا.

کدام یک از موارد زیر در مورد پروپاگاندا صحیح نیست؟

1: پروپاگاندا همیشه به جای مدرک و واقعیت، متکی بر احساسات است.

2: پروپاگاندا همیشه نادرست است.

3: پروپاگاندا را می‌توان برای ترویج امور خوب و بد استفاده کرد.

4: پروپاگاندا بر بحث و گفت‌وگو تکیه نمی‌کند.

5: تمام موارد بالا.

چطور می‌توانید تشخیص دهید پروپاگاندا به شما کمک می کند؟

1: می‌تواند به شما کمک کند پول‎تان هدر نرود.

2: می‌تواند به شما کمک کند که حقیقت را از نظر شخصی جدا کنید.

3: می‌تواند به شما کمک کند تصمیم‌های بهتری در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی بگیرید.

4: می‌تواند به شما کمک کند از فریب خوردن یا گیج شدن در امان بمانید.

5: تمام موارد بالا.

کدام یک از موارد زیر به صورت منظم از پروپاگاندا استفاده می‌کند؟

1: دولت‌ ها.

2: گروه‌های نفرت پراکن.

3: سازمان‌های بهداشتی.

4: کمپین‌های سیاسی.

5: تمام موارد بالا.

طرح درس تبلیغات و پروپاگاندا برای دانش آموزان

تست پروپاگاندا (پاسخنامه)

هدف پروپاگاندا چیست؟

الف) اطمینان حاصل کند که ایده‌ها تا حد ممکن در سراسر جامعه منتشر می‌شوند.

ب) دنیا را تبدیل به جای بهتری کند.

ج) مخاطبان هدف را وادار کند چیزی را بدون اینکه به آن با دقت نگاه کنند، باور داشته باشند.

د) مردم را آموزش دهد و به آن‌ها اجازه دهد خودشان تصمیم‌گیری کنند.

ه) تمام موارد بالا.

 پاسخ درست (ج) است: مخاطبان هدف را وادار کند چیزی را بدون اینکه به آن بادقت نگاه کنند باور داشته باشند.

کدام یک از موارد زیر در مورد پروپاگاندا صحیح نیست؟

الف) پروپاگاندا همیشه به جای مدرک و واقعیت متکی بر احساسات است.

ب) پروپاگاندا همیشه نادرست است.

ج) پروپاگاندا را می‌توان برای ترویج امور خوب و بد استفاده کرد.

د) پروپاگاندا به هر دو وجه داستان نمی پردازد.

ه) تمام موارد بالا.

پاسخ صحیح: (ب) پروپاگاندا همیشه نادرست است.

پروپاگاندا همیشه بد نیست، می‌تواند برای تولید پیامدهای مثبت مانند: کمک‌های خیریه، حمایت اجتماعی و یا آگاهی بهداشتی استفاده شود. با این حال، گروه‌هایی که نمی‌توانند منطقی بحث کنند، به دلیل منطق ضعیفشان که باعث می شود تنها یک سوی داستان را ارائه دهند و مستقیما به احساسات متوسل شوند، بیشتر احتمال دارد از پروپاگاندا استفاده کنند. به همین دلیل ما همیشه باید نسبت به بحث‌های ایجاد شده از طریق پروپاگاندا بدبین باشیم حتی اگر با آن‌ها موافقیم.

چطور می‌توانید تشخیص دهید پروپاگاندا به شما کمک می کند؟

الف) می‌تواند به شما کمک کند پولتان هدر نرود.

ب) می‌تواند به شما کمک کند که حقیقت را از نظر شخصی جدا کنید.

ج) می‌تواند به شما کمک کند تصمیم‌های بهتری در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی بگیرید.

د) می‌تواند به شما بگوید چه زمانی منابع تکالیف مدرسه نامعتبر هستند.

ه) تمام موارد بالا.

پاسخ صحیح: تمام موارد بالا

یاد گرفتن نحوه‎ی تشخیص پروپاگاندا می‌تواند به شما کمک کند همه‌ی این کارها را انجام دهید. اغلب انواع تبلیغات پروپاگاندا هستند، زیرا آن‌ها از تکنیک‌های مختلفی برای دستکاری احساسات شما استفاده می‌کنند. در عوض تصمیم‌ گیری های عقلانی و باشناخت می‌تواند پول زیادی را برای شما پس‌انداز کند.

همچنین درک ماهیت پروپاگاندا به شما این اجازه را می‌دهد تشخیص دهید چه زمانی تنها یک جنبه از داستان به شما داده شده است، چیزی که به شما تفاوت بین واقعیات -چیزهایی که درستی آن ها ثابت شده است- و نظرات شخصی، اعتقادی که یک شخص درباره چیزی دارد که ممکن است درست باشد یا نه- را می گوید. همچنین توان تشخیص تفاوت واقعیت و نظر شخصی و درک اینکه چه زمانی چیزی سعی دارد احساساتمان را دستکاری کند به ما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی اتخاذ کنیم.

در نهایت اینکه قادر به تشخیص پروپاگاندا باشید، چون ابزار مهمی برای تصمیم‌گیری در مورد استفاده از یک منبع (آنلاین یا آفلاین) در تکالیف مدرسه است. اگر یک منبع از هرکدام از تکنیک های پروپاگاندا استفاده کرده باشد نشانه‎ی واضحی است که نشان می‌دهد این منبع ممکن است قابل ‌اعتماد نباشد.

کدام یک از موارد زیر به صورت منظم از پروپاگاندا استفاده می‌کند؟

الف) دولت‌ ها

ب) کمپین‌های سیاسی

ت) سازمان‌های بهداشتی

د) گروه‌های نفرت پراکن

ه) تمام موارد بالا

پاسخ صحیح: تمام موارد بالا

همه این ها با درجات بیش‌تر یا کم‌ تر به پروپاگاندا متکی هستند. نهادهای دولتی اغلب از توسل به وطن ‌پرستی برای ترویج اتحاد در مواجهه با بحران استفاده می‌کنند. یک بیانیه‌ی استاندارد که تقریباً توسط تمام دولت‌ها گفته می شود این است که کشور آن‌ها، مردم آن‌ها، فرهنگ آن‌ ها و غیره ” بهترین در جهان ” است. سیاستمداران بارها از همان راه‌های متوسل شدن همانند سایر تکنیک‌های پروپاگاندا در تبلیغات انتخاباتی خود برای اینکه شما را وادار کنند به آن‌ها رای بدهید، استفاده می‌کنند.

سازمان‌های بهداشتی از شیوه‌های عاطفی برای واداشتن مردم به رفتار به شیوه‌ای مشخص (مانند هشدارهای سلامت طراحی شده روی بسته‌های سیگار) استفاده می‌کنند. در نهایت گروه‌های نفرت پراکن تقریباً بطور انحصاری بر پروپاگاندا برای ترویج وضعیت و اعتقادات خود تکیه می‌کنند؛ بعنوان مثال: آن‌ها استدلال خواهند کرد که شیوه‌ی خاصی از زندگی هدف حمله‌ی گروه‌های خاص خارجی است یا اینکه اعضای قانونی جامعه‌ی ذکر شده در حال از دست دادن حقوق خود به سایر گروه‌های “نالایق تر” هستند.

طرح درس تبلیغات و پروپاگاندا برای دانش آموزان

تکنیک های پروپاگاندا

اینها برخی از رایج‌ترین تکنیک‌های مورد استفاده در پروپاگاندا هستند. نمونه های پروپاگاندا خیلی اوقات از بیش از یک تکنیک برای متقاعد کردن مخاطبین خود استفاده می‌کنند.

روایت قهرمان : این تکنیک با استفاده از شخصیت های قهرمانانه یا تحسین برانگیز و یا با قهرمان نشان دادن اعضای یک گروه عمل می‌کند (که باعث می‌شود شما بخواهید شبیه آن ها باشید یا به آن ‌ها ملحق شوید) و یا به شما این تفکر را می‌دهد که با پذیرفتن چیزی که به شما القا می‌ شود، موفق خواهید شد و مورد تحسین قرار خواهید گرفت.

اطلاعات نادرست : اطلاعات نادرست قلب پروپاگاندا است. در ساده‌ترین شکل خود، چیزی اشتباه را طوری نشان می‌دهد که انگار درست است (برای مثال، به شما اطلاعات کاذب در مورد تاریخ می‌دهد، یا اینکه یک همبرگر را بزرگ‌تر از چیزی که واقعاً هست، نشان می دهد). یک شکل اساسی دیگر اطلاعات نادرست زمانی است که پروپاگاندا تلاش می‌کند (بعنوان مثال با وانمود کردن به اینکه یک منبع آموزشی است) این حقیقت را که پروپاگاندا است، پنهان کند.

انکارگرایی :  انکارگرایی شکلی از اطلاعات نادرست است که مولف ادعا می‌کند چیزی که بطور کلی درستی آن پذیرفته شده‌ است، واقعیت ندارد: ناسا هرگز فضانوردان را به ماه نفرستاد، زمین صاف است، و غیره. انکارگراها سعی می‌کنند به جای اینکه واقعا یک بحث منطقی ایجاد کنند ذهن شما را با به اصطلاح “حقایق” (عملا چیزهایی مربوط به موضوعات فنی مانند فیزیک یا مهندسی) درگیر کنند.

عبارات جهت دار : برخی کلمات قدرت احساسی زیادی دارند و پروپاگاندا از این‌ها برای دستکاری احساسات ما استفاده می‌کند. اغلب این ها کلماتی هستند که به ملی‌ گرایی یا مذهب مرتبط هستند (این تکنیک‌ ها را در زیر می‌بینید). همچنین از این مورد می‌توان برای توصیف چیزها به روشی که بر چگونگی احساس ما در مورد آن‌ها تاثیر بگذارد، استفاده کرد. برای مثال، شورش کنندگان علیه دولتی که ما از آن‌ها حمایت می‌کنیم “تروریست” نامیده می‌شوند، در حالی که شورشیانی را که علیه دولت دشمن می‌جنگند، می‌توان “جنگجویان آزادی” نامید.

شبه علم : این گزینه شکلی از اطلاعات نادرست است که به حقایق و فرضیه های علمی غلط یا ناقص تکیه می‌کند تا شما را قانع کند. این کار معمولاً شامل استخدام دانشمندان یا مقامات دیگر برای مشروع تر جلوه دادن یک بحث است، مانند پزشکانی که شعار “در یک واگن پر،  از افرادی که از این سیگار استفاده می کنند، یک نفر سرفه نمی‌کند ” را برای سیگار لاکی استرایک ساختند (و بعداً استدلال کردند که هیچ مدرکی دال بر اینکه سیگار کشیدن باعث سرطان می‌شود، وجود ندارد).

پذیرفته شده : این تکنیک تلاش می‌کند تا شما را متقاعد کند که پیام ترویج شده از طریق پروپاگاندا قبلا بطور گسترده‌ای پذیرفته شده ‌است. نمونه‌‌های پروپاگاندا از نقل ‌قول‌های به دقت انتخاب شده (و ویرایش شده) از منابعی که بطور گسترده‌ ای قابل اعتماد به نظر می رسند مانند نیویورک‌ تایمز و دائره‌المعارف بریتانیکا استفاده می‌کنند، انگار که این منابع از آن‌ها پشتیبانی می‌کنند. (این موضوع همچنین منبع کشمکش های مکرر در مورد ویرایش صفحات ویکی‌پدیا است، زیرا ویکی‌ پدیا اولین محل توقف بسیاری از جویندگان اطلاعات است.)

همرنگی با جماعت : این مورد گونه ای ای از مورد پذیرفته شده است که سعی می‌کند شما را متقاعد کند که “همه دارند این کار را انجام می‌دهند”. علاوه بر این که ما را متقاعد می‌کند که این پیام بطور گسترده‌ای پذیرفته شده‌است، ما را نگران هم می‌کند که اگر آن را نپذیریم از قافله جا می مانیم.

ناسیونالیسم یا ملی گرایی : کلمات و تصاویری که به یک کشور خاص مربوط هستند می‌توانند اشکال بسیار موثری برای پروپاگاندا باشند. این مورد بیشتر در پروپاگاندای سیاسی رایج است، اما می‌توان آن را در اشکال دیگر نیز مشاهده کرد (برای مثال بسیاری از تبلیغات روی کامیون ها نمایش وطن‌ پرستانه بازی می‌کنند). استفاده از ناسیونالیسم، این سود را هم دارد که به نظر می‌رسد هر کسی که با این پیام مخالفت کند خائن به وطن است.

دیگری سازی : “دیگری‎سازی” جایی است که گروه دیگر اساساً متفاوت از ما به نظر می‌رسند، حتی تا آنجا که انگار آن‌ها اصلا انسان نیستند. دیگری‎سازی می‌تواند باعث شود ما واکنش‌های احساسی غریزی به اعضای آن گروه بدهیم، همچنین می تواند مارا متقاعد کند که انجام دادن رفتارهای بد با آن‌ها قابل قبول است.

ناسزاگویی : این یک تکنیک دیگریسازی است که از زبان و یا تصاویری که سایر مردم را تحقیر می‌کنند، استفاده می‌کند. این عمل می‌تواند با استفاده از القاب نژادی، با استفاده از تصاویری با بار عاطفی بالا (مثل مقایسه مردم با حیوانات) یا فقط توصیف افراد مخالف، با کلمات منفی باشد.

دین : متخصصین پروپاگاندا از مذهب به همان روشی استفاده می‌کنند که از ناسیونالیسم استفاده می‌کنند: برای قرض گرفتن صلاحیت، برای ادغام تصاویر و ایده‌هایی با بار احساسی زیاد در پیام‌هایشان و بیان اینکه هر کسی که با آن‌ها مخالف باشد، با دین مخالف است و نهبا پیام.

تاکتیک‌های هراس : تاکتیک‌های هراس نوعی از پروپاگاندا را نشان می‌دهند که قصد ترساندن مردم برای موافقت با یک پیام را بدون تفکر عمیق درباره آنچه که گفته می‌شود، دارد. تبلیغات اغلب از تهدید ناشی از شرمندگی (با درمان های امیدبخش برای تنفس بد و یا لکه‌های زیربغل لباس) استفاده می‌کنند در حالی که تبلیغات سیاسی می‌خواهند شما را به این فکر وادارند که اگر از یک ایده یا دلیل خاص حمایت نکنید، اتفاق وحشتناکی رخ خواهد داد.

طرح درس تبلیغات و پروپاگاندا برای دانش آموزان

موزه تبلیغات (برگه تکلیف)

1: در گروه های دو یا سه ‌نفره، یک وضعیت مربوط به مدرسه را به دقت انتخاب کنید. (مثال‌ها: آیا تکلیف در اواخر هفته مجاز است یا نه، انواع غذایی که باید در بوفه سرو شود، آیا دانش آموزان اجازه دارند که تلفن همراه داشته باشند و غیره.)

2: زمانی که موضوع و موقعیت خود را در مورد آن انتخاب کردید، یک پیام پروپاگاندایی بسازید که از سه یا چند تکنیک پروپاگاندایی برای متقاعد کردن افرادی که آن را می‌بینند، استفاده کرده باشد. پیام پروپاگاندایی شما به بقیه کلاس نشان داده خواهد شد.

3: هنگامی که تمام پیام‌ها آماده شدند، گروه شما بعنوان مدیر موزه‌ی پیام گروه دیگر گماشته خواهد شد. با در نظر گرفتن پرسش‌های زیر پیام را تحلیل کنید:

  • موضوع پیام چیست؟
  • وضعیت پیام چیست؟
  • از چه تکنیک‌ هایی استفاده شده است؟ چگونه استفاده شده است؟ (برای توضیح اینکه هر تکنیک چگونه در این پیام مورد استفاده قرار گرفته است یک پاراگراف بنویسید).
  • این پیام بعنوان یک نمونه‌ی پروپاگاندایی چقدر موثر است؟ (برای توجیه نظر خود درباره‌ی اثربخشی آن یک پاراگراف بنویسید.)

ما میتونیم انجامش بدیم (۱۹۴۲): شخصیت حاضر در این پوستر پروپاگاندایی آمریکایی بعنوان نماینده ای از زنان آمریکایی کارگر کارخانه ساخته شد. در طول جنگ جهانی دوم زمانی که مردان بسیاری عازم جنگ بودند زنان در مشاغل تولیدی استخدام شدند.

تکنیک پروپاگاندایی استفاده شده: روایت قهرمان، انجام دسته جمعی، ناسیونالیسم

نگرش ( ۱۹۸۵ – ۱۹۹۰ ) : شرکت‌ها اغلب از پروپاگاندای ایجاد کننده‌ی حس خوب در حمایت از اهدافی مانند ” ساختن تیم ” یا تلاش برای متقاعد کردن کارگران برای پر بازده‎تر بودن استفاده می‌کنند.

تکنیک های پروپاگاندایی استفاده شده: روایت قهرمان (به کارگران گفته می‌شود که آن‌ها می توانند یک “تغییر بزرگ” ایجاد کنند)، نمادها و تصویرسازی

سمی کردن چاه ( ۲۰۱۱ ) ترنس نویکی جونیور: کارتون‌های مطبوعاتی شکل دیگری از ارتباطات هستند که به شدت به تکنیک‌های پروپاگاندایی تکیه دارند . به این اتهام در مورد رسانه توجه کنید!

تکنیک های پروپاگاندایی استفاده شده: ناسزاگویی، تاکتیک های هراس، نمادها و تصویرسازی.

صحبت با بی‌ دقتی (۱۹۴۰ – ۱۹۴۱ ) : این پوستر جنگ جهانی دوم، به مردم درباره‌ی خطرات صحبت بیخود در مورد مسائل نظامی در طول جنگ هشدار می‌دهد.

تکنیک های پروپاگاندایی استفاده شده: ناسیونالیسم، دگرسازی، تاکتیک های هراس

علیه… تبعیض قائل شوید ( ۱۹۰۰ ) : پروپاگاندا می‌تواند به چندین هدف مرتبط خدمت کند. برای مثال این پوستر در حالی که تبلیغی است برای پارچه‌های برند یونیِن، برای حقوق کارگران نیز تلاش می‌کند.

تکنیک های پروپاگاندایی استفاده شده: انجام دسته جمعی (تایید شده توسط همه اتحادیه‌های بازرگانی )، عبارات جهت دار (“کارگاه بهره کشی”: کارگاهی که در آن کارگران را در شرایط بد استثمار می کنند)

آب ایتوس  (۲۰۰۱ تاکنون) : گاهی اوقات خودِ محصول، پروپاگاندا است : آب ایتوس با این شعار که مقداری از پول خرید هر بطری صرف آب آشامیدنی در جوامع آفریقایی می شود، به فروش می‌رسد.

تکنیک های پروپاگاندایی استفاده شده: روایت قهرمان (مت دیمون: هر بطری یک تغییر)، اطلاعات نادرست (تنها درصد کمی از قیمت خرید به خیریه اهدا می‌شود.)

زندان های تاریک (۱۹۸۴) جک تی چیک: جک تی چیک یک کسب‌ وکار کامل از انتشار نمایشنامه های خود ساخته ‌است . مقاله های چیک به منظور هدف قرار دادن و محکوم کردن مردم در زمینه‌های مختلف به سبک کتاب کمیک نوشته شده اند. مرکز حقوقی فقر جنوبی ادعا می‌ کند که نشریات چیک نفرت پراکنی هستند.

تکنیک های پروپاگاندایی استفاده شده: انکارگرایی (بازی های اجرای نقش به خودکشی یا مرموز بودن ربط داده نشده اند)، دگرسازی ( تمام نقش‌آفرینان بازی بعنوان کسانی که به اسرار اعتقاد دارند، نشان داده شده اند)، دین، تاکتیک های هراس.

گرم شدن کره زمین؟ (۱۹۹۶) موسسه هارتلند: پروپاگاندا اغلب رابطه‌ای چند وجهی با علم دارد. گاهی اوقات می‌تواند ادعاهای خود را بر اساس کشفیات علم بیان کند، در حالی که سایر اوقات می‌ تواند شواهد علمی را بدون نیاز به پشتیبانی از ادعاهای خود رد کند.

تکنیک های پروپاگاندایی استفاده شده: اطلاعات نادرست (بعنوان ایده‌هایی که با نتیجه‌ گیری‌‌های بیشتر دانشمندان آب و هوایی مخالف هستند، وجود دارد)، انکارگرایی (فعلا هیچ آسیبی وجود ندارد، گرمتر بهتر)، عبارات جهت دار (کلمه‌ی هارتلند به معنی منطقه‌ی مرکزی و حیاتی)، شبه علم، نمادها و تصویرسازی (تصویر کودک پابرهنه با خاطرات دلپذیر تابستان مرتبط است، که نشان می ‌دهد گرم شدن جهانی، کره زمین را همیشه تابستان خواهد ساخت.)

جنگ جدید برای بریتانیا (۲۰۰۹) حزب ملی بریتانیا : کمپین های سیاسی به شدت به تکنیک‌ های پروپاگاندایی برای جلب حمایت احزاب و ایدئولوژی‌ هایشان متکی هستند؛ حزب ملی بریتانیا یک حزب غیر اصلی که به خاطر خط مشی افراطی ضد مهاجرتی اش معروف است یک مثال خوب است.

تکنیک های پروپاگاندایی استفاده شده: روایت قهرمان (جنگ جدید برای بریتانیا)، اطلاعات نادرست (مهاجرت و بیکاری مرتبط نشان داده می شوند، درحالی‌که مرتبط نیستند)، عبارات جهت دار ( کلمات مالیات سنگین و عقل سلیم)، پذیرفته شده، ناسیونالیسم، دگرسازی، نمادها و تصویرسازی

صفحه فیس بوک ” توماس جفرسون آمریکایی “: این یکی از بسیار صفحات فیس بوک است که به نام آمریکایی‌های مشهور توسط موسسه‌ی سیاست ملی ایجاد شده‌ است. این ها نمونه‌ هایی از “سایت هایی هستند که تلاش می کنند به شکلی پوشیده نفرت پراکنی کنند ” سایت‌هایی که وانمود می‌کنند منابع اطلاعات قانونی هستند، اما با سازمان‌هایی که نفرت پراکنی می‌ کنند، ارتباط دارند.

تکنیک های پروپاگاندایی استفاده شده: روایت قهرمان، عبارات جهت دار، پذیرفته شده، انجام دسته جمعی، ناسیونالیسم، نمادها و تصویرسازی

سایت ناسیونال ونگارد: این سایت پیام نفرت خود را به شکل واضح نشان می‌دهد، اما از تکنیک‌ های پروپاگاندایی مختلفی استفاده می‌کند تا آن را مثبت‌ تر و منطقی‌ تر جلوه دهد.

تکنیک های پروپاگاندایی استفاده شده: اطلاعات نادرست، عبارات جهت دار، شبه علم، ناسیونالیسم، دگرسازی، تاکتیک های هراس(خشونت نژادپرستانه در آمریکا)، نمادها و تصویرگری.

طرح درس تبلیغات و پروپاگاندا برای دانش آموزان

منبع : مدیا اسمارت  

پدیدآورنده: 
Share