آموزش و مهارت افزایی

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻴﺎﻟﯽ

ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺒﺮﯼ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺩﯼ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﯽ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ...

گزارش خوب

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﻮﺏ ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻘﻴﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﮕﺬﺍﺭﺩ، ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺼﻪ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﻳﺪ.

خبر رسانه ای

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺒﺮﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻨﺪ، ﺁﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.

رسانه های زرد

ﺳﺎﻝ ۱۸۹۶ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ «ﺳﺎﻧﺪﯼ ﻭﺭﺩ» ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﺎﭖ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ «ﺑﭽﻪ ﺯﺭﺩ» ﮐﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺧﻮﺍﺏ ﺯﺭﺩ ﺑﻮﺩ (ﺍﮔﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻳﻦ ﮐﻮﺩﮎ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺑﻮﺩ، ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ.). ﺍﻳﻦ...

سواد رسانه ای

ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻮﺍﺩ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﯼ ﺑﻠﺪ ﻫﺴﺘﻴﺪ.

پاورپوینت درس ۱: رسانه در گذر زمان

در این درس پس از مروری گذرا از گذشته رسانه ها، به سراغ آینده رسانه ها می رویم و با هم مرور می کنیم که رسانه ها ما را به کجا می برند؟ پیشرفت تکنولوژی چگونه به کمک پیشرفت رسانه ها می آید و زندگی ما را تغییر می دهد؟
 

حجت الاسلام پناهیان

یکی از مظاهر عافیت طلبی این است که کار تشکیلاتی نمی کنیم/ آدم صالحی که عافیت طلبانه زندگی می کند، نه دعایش و نه شعارش علیه فساد، به درد نمی خورَد/ ما بیشتر از عافیت طلبی ضربه می خوریم تا از شهوت رانی و بی دینی...

حجت الاسلام پناهیان

همه مشکلات با 9 دی و 19 دی حل نمی شود. بلکه یک اقدام دیگر لازم است و آن اقدام مهم این است که مردم تا آنجا که می شود تشکل بیابند، باهم کاری را انجام دهند.

امام موسی صدر

ما اصلا خواب هستیم! این کارهایى که حالا مى ‏خواهیم بکنیم باید  50سال پیش، بلکه  150سال پیش، شروع مى‏ کردیم. امیدوارم که به سرعت پیش برویم. چون در خطابِ آقا در روز افتتاح شنیدم که مى‏ گویند امتیازِ روحانیتِ شیعه...

شهید کاوه

مسئول گروه به بزرگ روستا گفت: «آن ها آمدند توی روستای شما، اسرا را هم آوردند همین جا. برو بهشان بگو اگر گروگان ها همین امشب آزاد نشن، کاوه خودش میاد و آن وقت هرچه دیدند از چشم خودشان دیدند.» مأمور روستا و چندتا دیگر از اهالی به...

کسب درآمد

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.