نرم افزار اعتکاف/اندروید

موضوع: 
نرم افزار اعتکاف/اندروید

این نرم افزار ویژه و مراسم "اعتکاف تهیه شده است و در آن مطالبی چون:

مفهوم اعتکاف، اعمال خاصه ماه رجب، سخن بزرگان در مورد عمل پسندیده اعتکاف، ذکر روز و ذکرشمار  می شود.

دانلود نرم افزار اعتکاف ویژه موبایل و تبلت های اندروید (نسخه ۲ یا بالاتر)

دانلود فایلاندازه
Binary Data نرم افزار اعتکاف/اندروید۷۳۳.۳۶ کیلوبایت
Share