نگاهی بر زندگی دوازده امام ( علیهم السلام ) - قسمت مربوط به امام هادی ( علیه السلام )

موضوع: 
امام هادى علیه السلام

نگاهی بر زندگی دوازده امام علیهم السلام- امام هادی (ع)
مشخصات کتاب:
سرشناسه
: علامه حلی حسن بن یوسف 648 - 726ق. 
عنوان قراردادی : [المستجاد من کتاب الارشاد (فارسی ]
عنوان و نام پدیدآور : نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام / تالیف علامه حلی(حسن بن یوسف بن مطهر علامه حلی) ترجمه محمد محمدی اشتهاردی 
مشخصات نشر : قم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی 1370. 
مشخصات ظاهری : 312 ص. 
فروست : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی ؛ 343. 
شابک : 900 ریال 
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.
یادداشت : کتاب حاضر برگزیده و خلاصه ای با تغییرات از کتاب "الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد" تالیف شیخ مفید می باشد
یادداشت : چاپ دیگر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی 1376(264 ص). 
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس 
موضوع : ائمه اثناعشر
موضوع : امامت
شناسه افزوده : محمدی اشتهاردی محمد، 1323-، مترجم
شناسه افزوده : مفید، محمد بن محمد، 336 - 413ق. الارشاد فی حجج الله علی العباد
شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسلامی
رده بندی کنگره : BP36 /م 7‮الف 4017 1370
رده بندی دیویی : 297/95
شماره کتابشناسی ملی : 2519455
عناوین اصلی کتاب شامل:
ویژگیهای زندگی امام هادی؛ دو نمونه از فضایل و دلایل امامت امام هادی؛ نمونه ای از معجزات امام هادی؛ احضار امام هادی از مدینه به پادگان سامرا؛ فرزندان امام هادی؛ پاورقی

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.