نگاهی بر زندگی دوازده امام ( علیهم السلام ) - قسمت مربوط به امام هادی ( علیه السلام )

موضوع: 
امام هادى علیه السلام

نگاهی بر زندگی دوازده امام علیهم السلام- امام هادی (ع)
مشخصات کتاب:
سرشناسه
: علامه حلی حسن بن یوسف ۶۴۸ - ۷۲۶ق. 
عنوان قراردادی : [المستجاد من کتاب الارشاد (فارسی ]
عنوان و نام پدیدآور : نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام / تالیف علامه حلی(حسن بن یوسف بن مطهر علامه حلی) ترجمه محمد محمدی اشتهاردی 
مشخصات نشر : قم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی ۱۳۷۰. 
مشخصات ظاهری : ۳۱۲ ص. 
فروست : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی ؛ ۳۴۳. 
شابک : ۹۰۰ ریال 
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.
یادداشت : کتاب حاضر برگزیده و خلاصه ای با تغییرات از کتاب "الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد" تالیف شیخ مفید می باشد
یادداشت : چاپ دیگر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی ۱۳۷۶(۲۶۴ ص). 
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس 
موضوع : ائمه اثناعشر
موضوع : امامت
شناسه افزوده : محمدی اشتهاردی محمد، ۱۳۲۳-، مترجم
شناسه افزوده : مفید، محمد بن محمد، ۳۳۶ - ۴۱۳ق. الارشاد فی حجج الله علی العباد
شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسلامی
رده بندی کنگره : BP36 /م ۷‮الف ۴۰۱۷ ۱۳۷۰
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵
شماره کتابشناسی ملی : ۲۵۱۹۴۵۵
عناوین اصلی کتاب شامل:
ویژگیهای زندگی امام هادی؛ دو نمونه از فضایل و دلایل امامت امام هادی؛ نمونه ای از معجزات امام هادی؛ احضار امام هادی از مدینه به پادگان سامرا؛ فرزندان امام هادی؛ پاورقی

Share