ویژگیهای زندگی امام

امام موسی کاظم علیه السلام,شهادت امام موسی کاظم,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

یکی از اصحاب و راویان حدیث ، به نام علی فرزند ابوحمزه بطائنی حکایت کند: روزی از روزها جهت دیدار و ملاقات حضرت ابوالحسن ، امام موسی کاظم علیه السلام حرکت کردم ، حضرت را در زمین کشاورزی ، در حالتی یافتم که مشغول کار و تلاش بود و...

امام موسی کاظم,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

نابودی یا کمک و کار با ظلمه
فوان جمّال - که یکی از اصحاب و دوستان امام موسی کاظم علیه السلام است - حکایت کند:

امام موسی کاظم,میلاد امام موسی کاظم,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

معرفت همسر خانم کبوتر
علی بن ابوحمزه ثمالی حکایت نماید:

امام موسی کاظم,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

علّت زندانی شدن آن امام مظلوم علیه السلام  را طبق آنچه گفته اند، چنین است : در آن سالی که هارون الرّشید به سفر حجّ رفت و در کنار قبر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم جمعی از بنی هاشم و از آن جمله امام موسی کاظم علیه السلام را دید...

امام هادى علیه السلام

نگاهی بر زندگی دوازده امام علیهم السلام- امام هادی (ع)
مشخصات کتاب:
سرشناسه
: علامه حلی حسن بن یوسف 648 - 726ق.