امام هادی(علیه السلام) به روایت اهل سنت

موضوع: 
امام هادی(علیه السلام) به روایت اهل سنت

امام هادی(ع) به روایت اهل سنت
مشخصات کتاب:
نویسنده : واحد تحقیقات ماهنامه کوثر
ناشر : ماهنامه کوثر - تابستان ۱۳۸۶، شماره ۷۰
موضوع : امام هادی (ع)
یاداشت : مقاله
عناوین اصلی کتاب شامل:
دودمان امام ؛ کنیه و القاب ؛ والدین امام ؛ ولادت و شهادت امام ؛ رحلت یا شهادت امام ؛ بارگاه امام هادی ؛ فرزندان امام ؛ نص بر امامت امام هادی؛ جایگاه علمی معنوی امام ؛ جایگاه امام نزد اهل سنت؛ پاورقی

Share