ضیاءالصالحین نرم افزار/ احکام حجاب و عفت در گلستان مرجعیت | ضیاءالصالحین

نرم افزار/ احکام حجاب و عفت در گلستان مرجعیت

موضوع: 
احکام حجاب و عفت در گلستان مرجعیت

احکام حجاب و عفت در گلستان مرجعیت ..
مشخصات کتاب:
سرشناسه : احمدی جلفایی حمید، 1357-
عنوان و نام پدیدآور : احکام حجاب و عفت در گلستان مرجعیت ../ حمید احمدی جلفائی
مشخصات نشر : قم آستانه مقدسه قم انتشارات زائر، 1382.
مشخصات ظاهری : 167ص.
فروست : آستانه مقدسه قم انتشارات زائر؛ 73.
شابک : 7500ریال 9646401937 ؛ 8000ریال ( چاپ دوم ) 
یادداشت : چاپ دوم: بهار 1384.
یادداشت : کتابنامه ص 165 - 167؛ همچنین به صورت زیرنویس 
موضوع : حجاب -- فتواها
موضوع : فتواهای شیعه -- قرن 14
رده بندی کنگره : ‮ BP183/9 /‮الف 356‮الف 3 1382
رده بندی دیویی : ‮ 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : م 82-30197
عناوین اصلی کتاب شامل:
حجاب از دیدگاه فقهای متأخر؛ احکام و حدود حجاب

Share