ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا

موضوع: 
ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا

ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا

نویسنده: اصغر طاهرزاده
تاریخ انتشار: شنبه ۸ آذر ۹۳
دسته‌ بندی: شرح حدیث، سلوک دینی (عرفان عملی، اخلاق)، عرفان عملی، ماه رجب، اعتکاف،


بحث «ماه رجب، ماه يگانگي با خدا»؛ سخنراني استاد طاهرزاده در جمع برادران و خواهراني است كه مايل بودند با آگاهي بيشتر نسبت به مقام ماه رجب و آداب و اذكار آن ماه، نهايت استفاده را از اين ماه عظيم الهي ببرند.

در اين بحث سعي شده ابتدا جايگاه ماه رجب در متون روايي، خوب تبيين شود و سپس جايگاه اذكار و اعمال اين ماه در سلوك يك انسان سالك مشخص گردد، تا مؤمنين دانسته و آگاهانه نسبت به آن اعمال برخورد كنند و صرفاً مشغول آداب قالبي آن ماه نگردند.

در اين بحث روشن شده  است، چگونه انسان به شخصيتي مي رسد كه در روز قيامت به عنــوان«رجبيّـــون» شناخته مي شود؟ و چگونه خداوند شرايط صعود انسان را در ماه رجب فراهم نموده است؟ و چگونه مي شود كه يك ماه، ظرفيت يگانه شدن با خدا را براي انسان فراهم  نمايد و فلسفة  اين كه ماه رجب، ماه حرام الهي قرار گرفته است چيست و چگونه مي شود مقام غيبي ماه رجب را در خود احياء و سپس كشف كرد؟ و چرا از يك جهت در روايت مي فرمايد: ماه رجب، ماه خدا است و از يك جهت مي فرمايد: ماه رجب، ماه اميرالمؤمنين«عليه السلام» است؟  و در آخر، با چند توصيه براي هرچه بيشتر بهره بردن از ماه رجب، بحث به اتمام مي رسد.

Share