صوت / اراده، جبر و اختیار (6) - استاد علی پور مرندی

◼️ ششمین جلسه  بحث استاد معظم حاج حسین علی پور با موضوع :
⚫️ اراده ، جبر و اختیار 
​◼️ در جمع اساتید دانشگاههای تبریز

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.