نرم افزار/ اشکهای خونین در سوگ امام حسین(ترجمه ذریعه النجاه)

موضوع: 
ترجمه کتاب ذریعه النجاه

اشکهای خونین در سوگ امام حسین(ترجمه ذریعه النجاه) جامع ترین تاریخ کربلا
مشخصات کتاب:
سرشناسه : گرمرودی محمدرفیع بن قهرمان - 1330؟ق 
عنوان قراردادی : ذریعه النجاه التاریخ الکامل لواقعه کربلا. فارسی 
عنوان و نام پدیدآور : اشکهای خونین در سوگ امام حسین علیه السلام (ترجمه ذریعه النجاه) جامع ترین تاریخ کربلا/ تالیف محمدرفیع گرمرودی تبریزی تحقیق و بازنویسی محمدحسین رحیمیان 
مشخصات نشر : قم نشر حاذق 1380.
مشخصات ظاهری : 528ص.
شابک : 16000ریال 964-5970-69-5: ؛ 35000ریال(چاپ سوم) 
یادداشت : ترجمه فارسی این کتاب توسط خود نویسنده صورت گرفته است 
یادداشت : چاپ سوم: 1385.
یادداشت : کتابنامه ص 527 - 528؛ همچنین به صورت زیرنویس 
عنوان دیگر : ذریعه النجاه التاریخ الکامل لواقعه کربلا. فارسی 
موضوع : حسین بن علی ع ، امام سوم 4 - 61ق.
موضوع : واقعه کربلا 61ق.
شناسه افزوده : رحیمیان محمدحسین 1345 - مصحح 
رده بندی کنگره : BP41/5 /گ 4ذ4041 1380
رده بندی دیویی : 297/9534
شماره کتابشناسی ملی : م 80-22668
عناوین اصلی کتاب شامل:
تقدیم به پیشگاه مقدس؛ پیشگفتار؛ پیشگفتار مؤلف؛ مقدمه؛ سخنی از سید مرتضی علم الهدی؛ سخنی از علامه ی مجلسی؛ حکمت و علت خروج امام حسین؛ در بیان فرستادن امام حسین پسرعموی خود مسلم بن عقیل را به سوی کوفه؛ در وقایع حرکت حضرت سید الکونین ابی عبدالله الحسین از مکه ی معظمه تا تشریف فرمایی آن حضرت به کربلا؛ در بیان آنچه بعد از ورود امام حسین به کربلا تا موقع جنگ و جهاد آن حضرت به وقوع پیوست؛ در مبارزه ی اصحاب امام حسین و چگونگی شهادت آنان؛ در بیان مبارزه ی خویشان و اهل بیت امام حسین و چگونگی شهادت آنان؛ در مصیبت عظمی، واقعه ی کبری و جهاد و مبارزه ی امام حسین و کیفیت شهادت آن مظلوم؛ در مصایبی که پس از شهادت امام حسین بر اهل بیت آن حضرت وارد شد، مثل سوزاندن خیمه ها، غارت اموال، و غیره؛ در بیان آنچه در هنگام ورود اسرای اهل بیت بر کوفه تا خروج آنها به سوی شام واقع شد و...؛ در کیفیت شهادت دو فرزند والامقام حضرت مسلم بن عقیل؛ در قضایای واقعه بر اهل بیت از هنگام خروج از کوفه تا ورود به شام؛ تذییلات؛ در بیان برخی رؤیاها، گفتگوها و اموری که سبب شد تا یزید لعین اهل بیت را آزاد نماید و در حرکت اهل بیت از شام به سوی مدینه، و بازگشت آنها از راه مدینه به سوی کربلا؛ پایان کتاب و بیان چند امر؛ پاورقی

Share