نرم افزار/ اصلاح سوگواری

موضوع: 
کتاب اصلاح سوگواری

اصلاح سوگواری
مشخصات کتاب:
پدیدآورندگان : نویسنده عباس قمی
عنوان اصلی اصلاح سوگواری
ناشر:عباس قمی
صفحه : 151-176
زبان : فارسی
تاریخ : 1385 شمسی
موضوع : روضه خوانی - آسیبها

عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ انتقاد از مقتل نویسان؛ نصح و تحذیر؛ تکلیف مستمعان و بانیان مجالس؛ پاورقی

Share