اخلاق سازمانی منطبق بر اسلام فرماندهان جنگ را می سازد

حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
حجت الاسلام میرباقری

به گزارش خبرنگار ضیاءالصالحین به نقل از حوزه، حجت الاسلام والمسلمین میرباقری در مراسم هفتمین شب عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله(علیه السلام) در هیئت ثارالله در مدرسه فیضیه گفت: صفات رذیله قوای شیطان است که استکبار را در جهان منتشر می کند.
عضو خبرگان رهبری افزود: امام علی(علیه السلام) بیان می کنند، استکبار در مقابل خداوند یک بیماری مسری است؛ بخل،‌ تکبر و حسد و .... از جمله این بیماری ها است.
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی بیان کرد: محبت امام مبدا طهارت نفس است؛ همچنین تبری از ابلیس نیز مبدا پاکی است که با پاک کردن صفات رذیله آغاز می شود.
وی گفت: یک مومن واقعی حتما پرتویی از صفات امام را در خود دارد، ولی وقتی به ایمان کامل می رسد که صفات رذیله را از خود پاک کند؛ اخلاق عنصری در عرض ولایت نیست و تربیت اخلاقی نیز انتشار قوای صفات نیک است.
حجت الاسلام والمسلمین میرباقری اظهارکرد: محبت شیاطین به صفاتی که در ذات شیطان است منجر می شود و این صفات قطع ادر جامعه نیز نشر پیدا خواهد کرد؛ محبت امام به اخلاق الهی منتهی می شود.
وی گفت: تمام شرایع، فرع بر ولایت امام است؛ اتصال به امام باعث انتشار خلقیاتی می شود که نسبت به دیگران نیز و جامعه خود نمایی می کند که در عناصر اخلاقی نابی چون تواضع، بخشش، جود و مدارا خودنمایی می کند.
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی اظهارکرد: محبت امام به مظاهر اجتماعی نیز منتشر می شود که اصولی چون دوست داشتن دیگران، مدارا، رعایت حقوق مردم و جامعه و... از این گونه صفات است.
وی گفت: تبری از اولیای طاغوت، باعث زدوده شدن صفات رذیله می شود، ولی برخی هستند که به قول امام علی(علیه السلام) تظاهر به دین دارند، ولی از اولیای طاغوت تبری نمی جویند؛ نمی شود کسی به امام علی(علیه السلام) محبت داشته باشد ولی تحت ولایت شیطان باشد.
حجت الاسلام والمسلمین میرباقری اظهارکرد: رفتار شیطانی و طاغوتی و این صفات رذیله مبدا پیدایش سازمان و نظامات اجتماعی در دنیایی است که تحت ولایت استکبار است؛ یعنی اصول مدیریت سازمانی در این نظام ناشی از حسد و بخل و بی اعتمادی و تکبر است؛ در این تفکر مدیر با تحقیر نیروهای خویش از آنها یک سری افراد مطیع می سازد.
وی گفت: اخلاق سازمانی منطبق بر اسلام فرماندهان جنگ را می سازد که نیمه شب پوتین سربازان خود را واکس می زدند و علی رغم منش و قدرت تصمیمی گیری و وقاری که در ظاهر داشتند در عین حال به قدری متواضع بودند که کسی با مشاهده جمع، گمان به فرمانده بودن آنها نمی برد.

 

Share