ضیاءالصالحین صوت/ ذکری برای رفع ناراحتی از علامه طباطبائی(ره) - دکتر احمد عابدی | ضیاءالصالحین

صوت/ ذکری برای رفع ناراحتی از علامه طباطبائی(ره) - دکتر احمد عابدی

لیست
ذکری برای رفع ناراحتی از علامه طباطبائی(ره) به نقل از دکتر احمد عابدی

دستورالعملی خاص از علامه طباطبایی(ره) برای رفع ناراحتی، اضطراب:

 شخصی نزد علامه طباطبایی(ره) آمد و گفت: ناراحتم چه کنم؟ فرمود: 66 مرتبه این ذکر را بگو...

Share

دیدگاه‌ها

با عرض سلام این ذکر را ما هم می توانیم بگوییم؟

علیکم السلام
بلی، بلامانع است...