صوت/ ذکری برای رفع ناراحتی از علامه طباطبائی(ره) - دکتر احمد عابدی

ذکری برای رفع ناراحتی از علامه طباطبائی(ره) به نقل از دکتر احمد عابدی

دستورالعملی خاص از علامه طباطبایی(ره) برای رفع ناراحتی، اضطراب:

 شخصی نزد علامه طباطبایی(ره) آمد و گفت: ناراحتم چه کنم؟ فرمود: 66 مرتبه این ذکر را بگو...

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.