عکس نوشت/ داناترین مردم (مشورت)

موضوع: 
حدیث مشورت

پیامبر خدا صل الله علیه و آله و سلم:
داناترین مردم کسی است که دانش مردم را با دانش خود جمع کند.

منبع: میزان الحکمه، جلد 8، صفحه 119.
**************************

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

Share