آیات قرآن را به خودتان بگیرید

حضرت آیت الله محی الدین حائری شیرازی(حفظه الله)؛
قرآن کریم

وقتی انسان آیاتی را درباره دیگران می بیند باید بداند که آن چه برای دیگران اتفاق افتاده طبق یک قانون بوده و ضعفی که آنها نشان دادند قانوناً قابل مؤاخذه بوده و این قانون ساری و جاری است یعنی مشابه همین موضوع در زندگی هر فردی امکان تحقق دارد. شخص وقتی آیات را می خواند التفات پیدا کند به وضع مشابه خودش در ایرادها و انتقادهایی که هست. وقتی انسان با قرآن این طوری برخورد کند آیاتی را که درباره منافق می بیند موجب بیدار شدن خود او می شود و آن فعل و عمل را در مسائل مشابه ترک می کند.
-----------------------
منبع : پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله حائری شیرازی(حفظه الله)

 

 

Share