نشان دادن این برتری، هزینه دارد

سید حسین سیدی
اسلام، دین برتر

انفعال برخی کشورهای اسلامی در سده اخیر و مخصوصا سالهای اخیر، و بروز فتنه های تضعیف کننده ایی مثل داعش تکفیری، برتر بودن دین اسلام[1] و به تبع آن، مسلمین را در بین خودی ها و غیرخودی ها زیر سوال برده است؛ در حالی که حقیقتا اسلام برتر است و کشورهای اسلامی نیز دارای مزیت های بسیاری هستند؛ اما باید دانست که نشان دادن برتری اسلام و مسلمین، هزینه می خواهد.
خدای بزرگ می فرماید: «وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ‏ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنين‏؛ و [در انجام فرمان‏هاى حق و در جهاد با دشمن‏] سستى نكنيد و [از پيش آمدها و حوادث و سختى ‏هايى كه به شما مى‏رسد] اندوهگين مشويد كه شما اگر مؤمن باشيد، برتريد.»[2] این آیه بعد از شکست در جنگ احد نازل شد و مسلمین خسته و ناامید را دلداری داد که این شکست موقتی در نتیجه سستی شما بود، ولی بدانید که برتری از آن شماست به شرطی که توان خود را به میدان بیاورید.[3]
پیام آیه فوق در مورد کشورهای اسلامی نیز قابل صدق است؛ و در صورت استفاده از ظرفیتهای خود در مسیر صحیح، برتری اسلام و همچنین خود را به جهانیان نشان می دهند.
می دانیم که کشورهای اسلامی منطقه از ظرفیتهای زیادی برای نشان دادن پیشرفت مسلمین برخوردارند؛ اما متاسفانه ظرفیتها و امکاناتی که باید صرف پیشرفت اسلام و مسلمین شود، در جهت جنگ و فتنه انگیزی و برادر کشی صرف می شود؛ مثلا پول سرشار نفت عربستان، به عنوان کشوری اسلامی و تاثیرگذار، به جای خرج شدن در مسیر صحیح خود، صرف خرید تجهیزات نطامی برای فتنه تکفیری و بمباران کشور همسایه و عرب زبان یمن می شود.
علاوه بر این، وقتی که برخی کشورها اسلامی، خود را در برابر دشمنان قسم خورده اسلام و قرآن، منفعل و ساکت(و گاه موافق) نشان دهند، طبعا برتری اسلام و مسلمین، زیر سوال می رود.
نکته مهم: شاید برخی از افراد نا آگاه در میان مسلمین، برتری اسلام و مسلمین را به حاشیه ببرند؛ در حالی که دشمنان اسلام  می دانند که هم اسلام برتر است و هم مسلمین، و در نتیجه برای به حاشیه راندن برتری اسلام و مسلمین، نقشه های فرینده می کشند تا ظرفیتهای مادی و معنوی کشورهای اسلامی را کنترل کنند. ما دیدیم که در فتنه داعش، کشورهای نفت خیز عراق و سوریه، مورد حمله قرار گرفت و اشیای تاریخی بی شماری از این کشورها روانه موزه های اروپا و آمریکا شد.
سخن آخر
اسلام دین برتر است و مسلمین نیز باید به تبع اسلام، برتری داشته باشند؛ این امر در صورت استفاده بهینه کشورهای اسلامی از ظرفیت های مادی و دیگر امکانات خود محقق می شود. نکته ای که متاسفانه آن را کمتر شاهدیم.

پی نوشتها:
1ـ پیامبر اسلام فرمود: « الإسلام‏ يعلوا و لا يعلى عليه‏؛ اسلام برتر است و هیچ چیزی(دینی، مکتبی و اندیشه ای) بالاتر از آن نیست.» نهج الفصاحه، ص25.
2ــ 139 آل عمران.
3ــ تفسیر نمونه، ج3، ص107.

Share