نشان دادن این برتری، هزینه دارد

سید حسین سیدی
اسلام، دین برتر

انفعال برخی کشورهای اسلامی در سده اخیر و مخصوصا سالهای اخیر، و بروز فتنه های تضعیف کننده ایی مثل داعش تکفیری، برتر بودن دین اسلام و به تبع آن، مسلمین را در بین خودی ها و غیرخودی ها زیر سوال برده است؛ در حالی که حقیقتا اسلام برتر است و کشورهای اسلامی نیز دارای مزیت های بسیاری هستند؛ اما باید دانست که نشان دادن برتری اسلام و مسلمین، هزینه می خواهد.
خدای بزرگ می فرماید: «وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ‏ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنين‏؛ و سستى نكنيد و اندوهگين مشويد كه شما اگر مؤمن باشيد، برتريد.» این آیه بعد از شکست در جنگ احد نازل شد و مسلمین خسته و ناامید را دلداری داد که این شکست موقتی در نتیجه سستی شما بود، ولی بدانید که برتری از آن شماست به شرطی که توان خود را به میدان بیاورید.
پیام آیه فوق در مورد کشورهای اسلامی نیز قابل صدق است؛ و در صورت استفاده از ظرفیتهای خود در مسیر صحیح، برتری اسلام و همچنین خود را به جهانیان نشان می دهند.
می دانیم که کشورهای اسلامی منطقه از ظرفیتهای زیادی برای نشان دادن پیشرفت مسلمین برخوردارند؛ اما متاسفانه ظرفیتها و امکاناتی که باید صرف پیشرفت اسلام و مسلمین شود، در جهت جنگ و فتنه انگیزی و برادر کشی صرف می شود؛ مثلا پول سرشار نفت عربستان، به عنوان کشوری اسلامی و تاثیرگذار، به جای خرج شدن در مسیر صحیح خود، صرف خرید تجهیزات نطامی برای فتنه تکفیری و بمباران کشور همسایه و عرب زبان یمن می شود.
علاوه بر این، وقتی که برخی کشورها اسلامی، خود را در برابر دشمنان قسم خورده اسلام و قرآن، منفعل و ساکت(و گاه موافق) نشان دهند، طبعا برتری اسلام و مسلمین، زیر سوال می رود.
نکته مهم: شاید برخی از افراد نا آگاه در میان مسلمین، برتری اسلام و مسلمین را به حاشیه ببرند؛ در حالی که دشمنان اسلام  می دانند که هم اسلام برتر است و هم مسلمین، و در نتیجه برای به حاشیه راندن برتری اسلام و مسلمین، نقشه های فرینده می کشند تا ظرفیتهای مادی و معنوی کشورهای اسلامی را کنترل کنند. ما دیدیم که در فتنه داعش، کشورهای نفت خیز عراق و سوریه، مورد حمله قرار گرفت و اشیای تاریخی بی شماری از این کشورها روانه موزه های اروپا و آمریکا شد.
سخن آخر
اسلام دین برتر است و مسلمین نیز باید به تبع اسلام، برتری داشته باشند؛ این امر در صورت استفاده بهینه کشورهای اسلامی از ظرفیت های مادی و دیگر امکانات خود محقق می شود. نکته ای که متاسفانه آن را کمتر شاهدیم.

پی نوشتها:
1ـ پیامبر اسلام فرمود: « الإسلام‏ يعلوا و لا يعلى عليه‏؛ اسلام برتر است و هیچ چیزی(دینی، مکتبی و اندیشه ای) بالاتر از آن نیست.» نهج الفصاحه، ص25.
2ــ 139 آل عمران.
3ــ تفسیر نمونه، ج3، ص107.

Share