نرم افزار اندرویدی/ انقلاب شناسی

موضوع: 
انقلاب شناسی

نرم افزار اندروید، انقلاب شناسی

ویژه ایام الله دهه فجر

بخش ها:
تئوری های انقلاب
عوامل دینی پیدایش انقلاب
دستاوردهای انقلاب اسلامی
آسیب شناسی انقلاب
 

پیوستاندازه
Binary Data نرم افزار اندرویدی/ انقلاب شناسی6.93 مگابایت
Share