ضیاءالصالحین فرماندهان خط شکن | ضیاءالصالحین

فرماندهان خط شکن

مروری بر یکی از ویژگی های مهم فرماندهان دوران دفاع مقدس؛
فرماندهان خط شکن

از جمله سیره های موفق فرماندهی و مدیریت در دوران دفاع مقدس که قابل الگوگیری برای مدیران و فرماندهان فعلی است، روحیه خط شکنی در همه زندگی است چه زندگی فردی و چه زندگی جمعی. کافی است مدیران و فرماندهان ما حق را بشناسند و با تمام قوا و شجاعانه در آن مسیر قدم بر دارند تا انگیزه دیگران برای پیمودن مسیر حق نیز افزایش یابد

بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از زیبایی های دوران دفاع مقدس ما این بود که هر چقدر محیط خطرناک تر بود، فرماندهان بیشتری داوطلب عملیات در آن منطقه بودند؛ این روحیه ناشی از شجاعت و دلاوری آنها و نیروهای آنها است. این نکته خیلی مهم و قابل تامل است چرا که شکستن خط دشمن یکی از جاهایی است که در هر عملیات بسیار کلیدی است و بیشترین خطر را دارد. لشکر خط شکن با شکستن خط دشمن به نوعی برای سایر لشکر های عمل کننده، بستر سازی می کند. برای همین، همیشه یکی از جر و بحث ها و مجادلات جدی فرماندهان ما در جلساتشان، دعوا و مجادله بر سر خط شکنی در عملیات بود. همگی دوست داشتند که وظیفه شکستن خط در عملیات به آنها واگذار می شد و این چیزی نبود که شخص خودشان دوست داشته باشند و به آن علاقه نشان دهند بلکه اصرار زیاد نیروها به فرماندهان و فشار آنها بود که باعث می شد آنها در جلسات بر سر خط شکنی اینقدر اصرار و پافشاری نشان دهند. این روحیه را باید فرماندهان و مدیران کنونی کشور در خودشان بوجود آورند چرا که با این روحیه نه تنها از دشمن ترسی به دل راه نمی دهند، بلکه با شجاعت و دلاوری به استقبال خطر می روند و کمر دشمن را خواهند زمین زد تا بقیه جرات کنند به پیروی از آنها به دشمن هجوم برند.
این روحیه فقط مختص به نقش خط شکنی در عملیات به معنای نظامی نیست بلکه برای بیان سخن حق نیز گاهی ما منتظر خط شکن می گردیم که آن را ابراز کند تا بقیه به تبع او سخن حق را تکرار کنند. لذا برخی سرداران دفاع مقدس نقل می کنند که حتی در جلسه فرماندهان لشکر هم، بسیار پیش می آمد که ایده های اجرایی برای انجام عملیات ها نیازمند فردی خط شکن بود که ایده را ابراز کند که این عملیات باید بشود و اصرار کند و بقیه را به سمت اجرایی کردن آن سوق دهد و بقیه با او همراه شوند. پس در ابراز ایده و نظر در جلسات هم خط شکن نیاز هست تا تصمیمات دیگران را تحت تاثیر قرار دهد و به سمت حرف حق خودش بکشاند.
پس از جمله سیره های موفق فرماندهی و مدیریت در دوران دفاع مقدس که قابل الگوگیری برای مدیران و فرماندهان فعلی است، روحیه خط شکنی در همه زندگی است چه زندگی فردی و چه زندگی جمعی. کافی است مدیران و فرماندهان ما حق را بشناسند و با تمام قوا و شجاعانه در آن مسیر قدم بر دارند تا انگیزه دیگران برای پیمودن مسیر حق نیز افزایش یابد.
----------------------
منبع : مضمار
Share