اسوه های تشکیلاتی - امام موسی صدر حفظه الله

اسوه های تشکیلاتی؛
شهید صدر

در این دنیاى سازمانى، اگر ما باز بخواهیم تک ‏رَوى کنیم، به نظر من، نهایتِ سادگى است. ما اگر امروز عملِ دسته ‏جمعى نداشته باشیم کلاهمان پسِ معرکه است. که هست! براى این‏که همه چیز منظم و تشکیلاتى و سازمانى است.

بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم آیت الله شهید مرتضی مطهری در پاریس (نوفل لوشاتو) در جمع اعضای بیت حضرت امام و سایر شخصیت هایی که از ایران و جاهای دیگر به آنجا آمده بودند، وقتی صحبت از امام موسی صدر به میان آمد، در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود، جملاتی را قریب به این مضمون بیان داشت:
«... اگر آقا موسی الآن بود، چون دنیا را دقیقاً می شناخت می توانست کسی باشد که وضع جهان را برای امام خمینی تشریح کند و به عنوان یک کارشناس قوی، موضوعات و نیازها را بگوید... احکام واضح هستند و اشکال همة ما در عدم شناخت موضوع است. کسی که امروز در تبیین موضوعات به درد می خودر آقا موسی بود... افسوس شما هنوز نمی دانید که ما چه کسی را از دست دادیم. آقا موسی در دنیای عمل و اجرا نیازها را درک کرده بود، مسائل و مشکلات حرکت را می دانست و لمس کرده بود و برای اغلب موضوعات، حکم فقهی داشت. او را خیلی حساب شده از ما گرفتند... ایشان موضوعات پیچیدة منظومه را با یک سرانگشت حل می کرد و از شخصیت های نادری بود که حرف های ملاصدرا را به درستی فهمیده بود...»

------------------
منبع : مضمار

Share