شهید صدر

آیت اللّه سید محمدباقر صدر

آیت الله سید محمد باقر صدر (ره) - ویژه نامه تندیس مرزبانی

شهید صدر(ره)

مرحوم شهید صدر، در نظریه پردازی و مواجهه بعد از آسیب شناسی، به حق موفق بوده اند؛ البته کسانی هم هستند که ه

شهید صدر؛

شهید صدر، به حقیقت جزء متفكرین كم نظیر تاریخ تفكر شیعی است و نوع مواجهه ایشان با تمدن غرب، در نوع خود مواجهه بی نظیر یا كم نظیری است كه یك قدم حافظه تاریخی تشیع را پیش برده و یك قدم، بصیرتی تاریخی...

شهید صدر

در این دنیاى سازمانى، اگر ما باز بخواهیم تک ‏رَوى کنیم، به نظر من، نهایتِ سادگى است. ما اگر امروز عملِ دسته ‏جمعى نداشته باشیم کلاهمان پسِ معرکه است. که هست! براى این‏که همه چیز منظم و تشکیلاتى و سازمانى است.

آیت الله میرباقری

چهارمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه شب(بعد از نماز مغرب و عشاء)؛ هجدهم بهمن ماه و با حضور جمعی از ط

نامه شهید سید محمدباقر صدر به یک عالم پاکستانی

آیت الله شهید سید محمدباقر صدر در نامه‌ ای به علامه سید حامدعلی الموسوی النجفی، عالم پاکستانی درباره فقه اسلام و لزوم اجتهاد زنده و پویا نکاتی را عنوان کرده است.

سیدمحمدباقر صدر (ره)

اولین مسأله ای که شهید صدر (ره) به آن تکیه نمود، پایه ها و اساس سلوک اسلامی بود که این حقیقت، در شخصیت وی در ابعاد مختلف از جمله دعوت به سوی حرکت و رهبری و تفکر جمع گردیده بود؛ از این رو به روش دفاعی برای حفظ اسلام اکتفا ننمود و از این حالت خارج...

آیة الله سید محمد باقر صدر

شناخت بسیاری از دانشهای انسانی به شناخت ابعاد تاریخی آن بستگی دارد و پژوهشگران بدون آشنایی با پیشینه و ساختار گذشته آن نمی توانند در باب آن دانش قضاوت کنند.

آیة الله سید محمد باقر صدر

خداوند در یک دل دو ولایت را نمی پذیرد و دو عشق هم عرض را بر نمی تابد یا دوستی خدا و یا دوستی دنی چه عشق به خدا و عشق به دنیا با هم جمع نمی شوند. بیاییم قلب هایمان را محک زنیم که آیا مرکز دوستی دنیا یا دوستی با خد اگر دوستی خدا در دل مان جای...