عکس نوشت/ کار باید تشکیلاتی باشد - فصل اول - قسمت سوم

موضوع: 

کار باید تشکیلاتی باشد
هیچ کاری بدون تشکیلات نمی شود...

کار باید سازمانی باشد، اما این نظم سازمانی نباید منجر به حذف هویت شود.(اسلامیت)
---------------------
منبع: تحلیل نامه

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

هیچ کاری بدون تشکیلات نمی شود
Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.