عکس نوشت/ کار باید تشکیلاتی باشد - فصل اول - قسمت سوم

تشکیلاتی

تشکیلات اسلامی

تشکیلات

تشکیلات فرهنگی

احادیث تشکیلات

آیات تشکیلاتی

هیچ کاری بدون تشکیلات نمی شود

کار باید تشکیلاتی باشد
هیچ کاری بدون تشکیلات نمی شود...

کار باید سازمانی باشد، اما این نظم سازمانی نباید منجر به حذف هویت شود.(اسلامیت)
---------------------
منبع: تحلیل نامه

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

Share